Bewoners van de wijk Voldijn gingen met studenten en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven in gesprek over wat zij belangrijk vinden in de wijk. Oktober, Wooninc. en de TU/e kijken tevreden terug op de drukbezochte braderie.

Van een virtuele rondleiding tot het meebouwen aan de Slimme Wijk
Het doel van de Slimme Wijk is om samen te werken aan een sociale, leefbare, innovatie en mensgerichte wijk. Wat ervoor nodig is om de wijk SLIM te maken, dat mochten bewoners uit de wijk zelf aangeven. Op verschillende manieren konden bewoners meedenken. Zo was er een virtuele rondleiding door de toekomstige wijk. Bezoekers konden met Lego-blokjes ook laten zien hoe zij de nieuwe wijk voor zich zien. Tenslotte gingen de studenten in gesprek over de verschillende vormen van ontmoeting.

Het onderzoek van de TU/e vertaalt zich in een living lab
De Slimme Wijk wordt een ‘living lab’. Dat betekent dat de wijk aan de Malvalaan ontwikkeld én doorontwikkeld wordt. Nieuwe ideeën worden er in de praktijk getest. Zo wordt de technologie en omgeving helemaal aangepast op de behoefte van de bewoners. De eerste onderzoeksresultaten van de TU/e gebruiken Oktober en Wooninc. om een stedenbouwkundig en landschappelijk plan te maken. Zorggebouw ’t Laar wordt door Oktober gesloopt, hier komt nieuwbouw voor in de plaats. De drie gebouwen van Wooninc. worden de komende jaren gerenoveerd.