Oktober is bezig met het ontwikkelen van nieuwbouw voor de locatie ’t Laar aan de Malvalaan 2 in Waalre. De bedoeling is dat, zodra de nieuwe locatie ’t Laar gereed is, de locatie De Hoevenakkers verhuist naar deze nieuwbouw. Momenteel wordt gewerkt aan het ‘programma van eisen’. Hierbij kijk je o.a. naar de voorzieningen die je nodig hebt, de wettelijke eisen en de ervaringen bij andere vastgoedprojecten van Oktober en bij collega instellingen. Na de zomer verwachten we dit traject af te ronden. De cliëntenraad van De Hoevenakkers is betrokken bij de uitwerking. Ook zijn we bezig met de eerste stappen in het ‘stedenbouwkundig ontwerp’. Hierbij kijk je hoe je het gebouw het beste kunt plaatsen op het terrein, rekening houdend met de ligging, de aansluiting op de wijk en o.a. de groenvoorziening.  

Planning sloop oude ’t Laar

Voordat we de nieuwbouw kunnen realiseren, dienen we de flat van Oktober te slopen. De sloop van het oude gebouw ’t Laar in Waalre wordt momenteel voorbereid. De start van de sloop is gepland in de maand september 2021. 

‘Slimme Wijk’  

De locatie ’t Laar maakt deel uit van de zogenaamde Slimme Wijk. Naast ’t Laar liggen 3 appartementencomplexen van Wooninc. Deze appartementen worden gerenoveerd. De ‘Slimme Wijk’ staat voor Sociaal, Leefbaar, Inclusief/Innovatief en Mensgericht. Samen met 3 partijen werkt Oktober aan de plannen voor deze slimme wijk. De partijen zijn Oktober, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Woningcorporatie Wooninc en de gemeente Aalst-Waalre. 

Slimme Wijk  

De TU/e voert het onderzoek uit. Begin dit jaar heeft de TU/e met diverse bewoners uit de buurt gesproken over de te realiseren slimme wijk. Ook zijn dialoogsessies gevoerd met o.a. de cliëntenraad en collega’s van Hoevenakkers/Oktober. In deze sessies werden de wensen en behoeften voor de slimme wijk besproken. De locatie is ideaal voor een centrale functie in de wijk, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor verschillende activiteiten en voor toegankelijke zorg. Doel van het onderzoek is: een woonomgeving die ontmoeten stimuleert met het doel dat bewoners langer zelfstandig thuis blijven wonen, eigen regie en zelfredzaamheid versterken. Om dit voor elkaar te krijgen ligt de focus van het onderzoek op ‘ontmoeten’. Ontmoeten kan leiden tot meer sociale cohesie en het verminderen van eenzaamheid dat uiteindelijk een positieve bijdrage kan leveren aan het langer zelfstandig thuis wonen, het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid. Daarnaast ligt de focus van het onderzoek op ‘participatie’. Het in kaart brengen en stimuleren van interactie tussen bewoners – wijkbewoners – stakeholders.  

Braderie in teken van ‘spontaan ontmoeten’  

In het kader van het vervolgonderzoek vindt op 17 september ’s middags een Braderie plaats, met als thema ‘(spontaan) ontmoeten in de Slimme wijk’. De Braderie vindt plaats aan de Malvalaan en was een jaar eerder al gepland, maar kon helaas als gevolg van Corona geen doorgang hebben. Tijdens de Braderie wordt door onderzoekers van de TU/e op creatieve wijze het thema (spontaan) ontmoeten in de wijk nader onderzocht, in het bijzonder de buitenruimtes en het buitengebied, alsook het verbinden met en van de wijk. De braderie wordt gehouden binnen de geldende Corona richtlijnen en heeft een informeel karakter. Mocht u de braderie willen bezoeken, dan dient u zich hiervoor vooraf aan te melden. Meer informatie is te vinden op de website www.empathischewijk.nl.