De afgelopen dagen bezochten twee externe auditoren van de stichting Perspekt de huizen van Oktober. Zij toetsen de kwaliteit van zorg aan cliënten van zowel de intramurale zorg, als de Thuiszorg, Dagbesteding en Geriatrische revalidatie. Tijdens de audits werd beoordeeld of we het eerder behaalde keurmerk mogen behouden. 

Positief

De auditoren zijn positief over hun bezoek aan alle teams! Ze geven aan dat Oktober bevlogen en gemotiveerde medewerkers heeft die, ondanks corona, bezig zijn met verandering en vernieuwing. De auditoren van de stichting Perspekt geven dan ook zonder twijfel een positief advies voor het behoud van het PREZO keurmerk.

Trots

We zijn trots op deze positieve terugkoppelingen vanuit de auditoren, die bevestigen dat we mooie persoonsgerichte zorg bieden aan onze cliënten. Laat het een steuntje in de rug zijn voor onze medewerkers om vooral zo door te gaan en samen verder te bouwen aan kwaliteit van zorg voor onze cliënt! Dank ook aan een ieder die voor of achter de schermen een bijdrage heeft geleverd aan deze auditweek!

Vervolg

De auditoren gaan hun bevindingen verwerken in een rapportage met een definitief advies voor het behoud van het keurmerk. Op basis van deze rapportage vindt in week 7 van 2021 een definitief besluit plaats door het bestuur van stichting Perspekt of we de eerder behaalde keurmerken mogen behouden.