Ouderenzorgorganisatie Oktober en zorginstelling Zorg en Behandeling Voor Ouderen (ZBVO) tekenden maandag 29 juni een meerjarenovereenkomst waarbij zij met elkaar een strategisch partnerschap aangaan op het gebied van ouderenzorg.

Oktober en ZBVO werken al bijna 10 jaar samen op het gebied van medische behandelingen door specialisten Ouderengeneeskunde. Een specialist Ouderengeneeskunde heeft kennis en kunde op het gebied van chronische gezondheidsklachten bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Met als doel om de lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. Door voor het medische deel van de zorg een duurzame verbintenis aan te gaan met ZBVO, wordt op een flexibele en efficiënte manier een kwaliteitsimpuls gerealiseerd en behoud van medische expertise geborgd.


Ron Axt, voorzitter raad van bestuur a.i. bij stichting Oktober en Stefan Lucius, voorzitter raad van bestuur ZBVO tekenen de samenwerkingsovereenkomst. Helemaal links op de foto Albert Jan Kuiper, manager Bedrijfsvoering Oktober. Helemaal rechts Berend Bouwmeester, commercieel adviseur ZBVO.

De twee organisaties gaan nu ook strategisch gezamenlijk optrekken om de kwaliteit van leven van hun cliënten te verhogen. Stefan Lucius: “Een dokter moet passen bij een instelling en missie en visie met hart en ziel onderschrijven; alleen dan ben je in staat een langetermijnrelatie op te bouwen met elkaar en de bewoners. ZBVO levert de best mogelijke behandelzorg aan ouderen. Altijd. Onze focus op kwaliteit en continuïteit sluit daarmee uitstekend aan op de missie van Oktober. Niet alles wat kan moet. Het verhaal van de cliënt is leidend.”

Ron Axt: “Bij Oktober is het uitgangspunt altijd het verhaal van onze cliënt. Wat heeft hij of zij nodig om ouder te worden op een manier die bij hem of haar past? We gaan uit van hetgeen onze cliënten nog wèl zelf kunnen en willen. Hiermee behouden onze cliënten zo veel mogelijk regie op hun eigen leven. Door samen op te trekken met ZBVO kunnen we hier in onze (para)medische behandeling nog beter invulling aan gaan geven.”