Wethouder Fons d’Haens van de gemeente Bladel heeft onlangs met Jessica Vogel en Marion van Zoom,  Raad van Bestuur van Oktober, een overeenkomst getekend waarin de partijen hun focus op de ambities voor de toekomstige ontwikkelingen op het terrein Kempenland hebben vastgelegd. Deze overeenkomst voorziet in twee deelontwikkelingen; namelijk circa 86 zorgappartementen ter vervanging van de huidige locatie Kempenland en 12 grondgebonden woningen aan de Europalaan. Een mooi resultaat van de samenwerking tussen de gemeente Bladel en Oktober, waarin de organisaties voortdurend met elkaar in gesprek zijn over de woonontwikkelingen voor ouderen in Bladel.


Artist impression toekomstige locatie Kempenland

Maatwerkplan voor 86 nieuwe zorgappartementen
 Het gebouw met de 86 nieuwe zorgappartementen komt op het grasveld naast de huidige locatie Kempenland aan de achterzijde van de locatie Floriaan. Dit komt ongeveer overeen met het huidige aantal plaatsen in Kempenland.  De zorgappartementen bestaan uit een huiskamer, slaapkamer, sanitaire ruimte en een inpandige berging voor een wasmachine. Als je gaat wonen in het complex kun je de zorg- en dienstverlening afnemen bij Oktober. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Naast de zelfstandige zorgappartementen wordt ook voorzien in het (her)huisvesten van zorgafdelingen die nu gesitueerd zijn in het huidig Kempenland. Deze zorgafdelingen zij dusdanig ontworpen dat zij eventueel verbouwd kunnen worden naar zelfstandige zorgappartementen. Tot slot wordt in het gebouw een dagbesteding gerealiseerd.


Artist impression toekomstige locatie Kempenland

Een multifunctionele woonzorglocatie
Aanvullend wordt een doorsteek naar Floriaan gerealiseerd zodat de bewoners van het nieuwe complex gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Floriaan, denk hierbij aan het Servicepunt, het restaurant, het winkeltje, de fysiotherapie en welzijnsactiviteiten.
Het nieuwe complex is bedoeld als de vervangende huisvesting voor het grootste gedeelte van de huidige locatie Kempenland in Bladel. Een deel van de locatie Kempenland is later aangebouwd en nog courant. Dit zijn de huurappartementen van woningcorporatie Wooninc. Deze blijven bestaan en gaan verder als zelfstandige complexen. Ook de huurders van Wooninc kunnen op termijn gebruik maken van de faciliteiten van Floriaan. Na de realisatie van het nieuwe complex gaat Oktober  een deel van Kempenland slopen. Op dit gebied wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld.

Planning
Met het tekenen van de  overeenkomst komt de ontwikkeling van het nieuwbouwproject weer een stap dichterbij. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt. De verwachting is dat er in 2022 een start kan worden gemaakt met de bouw van het complex met de 86 zorgappartementen. Het traject van de verder planvorming, ontwikkeling en realisatie van de 12 grondgebonden woningen start naar verwachting al in het 2e kwartaal van 2021. Het traject van de stedenbouwkundige invulling van het resterende deel van het terrein Kempenland wordt later dit jaar, in samenwerking met de gemeente Bladel, opgestart.

 

Auteur
Carla Lavrijsen