Op 10 september heeft Hospice Merefelt het PREZO keurmerk Hospicezorg van Perspekt  behaald. Perspekt hanteert voor de Hospice een op maat PREZO Hospicezorg model, waarin ook aandacht is voor het spirituele vlak, de stervensfase en de nazorgfase. Tijdens deze eindaudit heeft het team alle aandachtspunten van de initiële en her-audit weg kunnen strepen.

We kregen geweldige complimenten van de auditor. Ze zag medewerkers en vrijwilligers die op passievolle wijze elke dag weer het verschil willen maken voor de gasten van hospice Merefelt. Ze ervaarde een team dat vol trots heeft laten zien hoe hard ze gewerkt hebben. De auditor is van mening dat medewerkers en organisatie er alles aan doen om kwalitatief goede palliatieve zorg op maat te bieden en om hierin te blijven groeien en ontwikkelen.

Dat het team Hospice warme zorg geeft was al een feit maar nu ook het bewijs van kwaliteit van zorg op alle fronten.

Over PREZO

PREZO (PREstaties in de ZOrg) kijkt met name naar het daadwerkelijke resultaat van onze zorg en ondersteuning voor cliënten. Omdat de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning, uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van onze prestaties. 

Onze prestaties worden beoordeeld door de auditors van Perspekt tijdens audits op onze locaties. Voor deze audits hanteert Perspekt het PREZO model. Bij de initiële audit, die bij aanvang van de driejarige cyclus wordt uitgevoerd, wordt getoetst of we in aanmerking komen voor een kwaliteitskeurmerk. De tussentijdse audit, die na een jaar plaatsvindt, kan leiden tot behoud, schorsing of intrekking van het eerder verstrekte keurmerk. Bij een eindaudit wordt getoetst of we nog steeds in aanmerking komen voor het PREZO kwaliteitskeurmerk. 

Team Hospice Merefelt: “Het doel is natuurlijk niet het behalen van keurmerk ‘an sich’, maar het bewijst wèl dat wij goede kwaliteit van zorg leveren, en dat we altijd bezig zijn om onszelf als team te verbeteren. Het voelt als de kroon op ons werk.”