Afgelopen maandag hebben drie auditoren van Perspekt een bezoek gebracht aan Oktober. Deze keer voor het onderdeel Hulp bij het Huishouden. Na een dag gesprekken voeren met medewerkers en cliënten, inzage in documenten, meekijken in dossiers, volgde de uitslag. Met trots kunnen wij meedelen dat Oktober met vlag en wimpel geslaagd is. De auditoren gaan Oktober Huishoudelijke Hulp opnieuw voordragen voor het voeren voor het keurmerk.

PREZO is een kwaliteitskeurmerk en staat voor PREstaties in de ZOrg. Het is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. In de dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar medewerkers elke dag weer klaarstaan voor de mensen we ondersteunen. Voor hen willen we het elke dag een beetje beter doen. PREZO helpt ons daarbij, het kwaliteitssysteem kijkt naar het daadwerkelijke resultaat van de dienstverlening aan onze cliënten en helpt ons om die heel gericht, concreet en structureel te verbeteren.

Een mooie prestatie van onze medewerkers waar we heel trots op zijn! Zeker gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar als gevolg van corona. Onze medewerkers, de huishoudelijke hulpen hebben het zwaar voor de kiezen gehad. Er is veel van hen gevraagd en dan opnieuw (voor de derde keer) deze prestatie neerzetten is bijzonder.