Met steeds meer ouderen met zorgvragen en steeds minder mensen om zorg te verlenen, vraagt de toekomst van onze ouderenzorg om vernieuwing. Er is lef, verbeeldingskracht en energie nodig om nieuwe werkvormen te verkennen en om nieuwe vaardigheden aan te leren. Oktober investeert in een veilige omgeving om samen met collega’s, leerlingen, vrijwilligers, bewoners en mantelzorgers te leren, ontwikkelen en groeien. 

Opening nieuwe leerafdeling 

Op de nieuwe leerafdeling Dennenlaan bij Floriaan verwelkomen we in november 2022 vier bewoners, hun familie, vrijwilligers, leerlingen en medewerkers. Het zorgteam bestaat uit een aantal vaste medewerkers en vaste leerlingen en stagiaires. Alle betrokkenen bouwen samen aan een fijne omgeving om in te leven, werken en leren.  We werken samen aan – en leren samen over – kwaliteit van leven. Zo worden er veel vragen gesteld op een leerafdeling en we vinden het ‘normaal’ als je iets (nog) niet weet of kunt. We helpen elkaar en zijn bereid om nieuwe dingen uit te proberen.  

Kansen 

Het lijkt misschien wat gek om in deze tijden van personeelskrapte een nieuwe afdeling te openen. Toch zien we kansen ondanks de tekorten aan medewerkers in de zorg. Waarom? Omdat de meeste nieuwe collega’s bij Oktober binnenkomen als zij-instromer of als reguliere leerling. Daarom is het verstandig om nu te investeren in het aantrekken en opleiden van leerlingen. Ook geeft de nieuwe afdeling ons de kans om nieuwe werkvormen te verkennen. We kunnen opnieuw bedenken en uitproberen hoe een afdeling ‘gerund’ kan worden. Bijvoorbeeld met een nieuwe functiemix of een nieuwe manier van werken die gebruikmaakt van het volledige netwerk van de bewoner en vrijwilligers. Door te experimenteren en te leren kunnen we tot vernieuwende oplossingen komen voor de uitdagingen die we hebben, waar we binnen heel Oktober van kunnen profiteren.  

Kweekvijver voor nieuw (zorg)talent 

Op de Dennenlaan gaan we ook leerlingen klaarstomen voor een vervolgtraject binnen Oktober. Door naast de vaste leerlingen ook een groot aantal stagiaires op deze afdeling te verwelkomen, vergroten we onze ‘kweekvijver’ van nieuwe collega’s. Leerlingen die opgeleid worden op een leerafdeling laten over het algemeen een hoge mate van zelforganisatie en zelfstandigheid zien, waardoor zij makkelijk invoegen in andere teams van Oktober.