Bij Oktober hebben we aandacht voor het welzijn van bewoners met dementie. Zorgprofessionals, behandelaren, familie en mantelzorgers werken intensief samen om de beste zorg en ondersteuning te kunnen geven aan bewoners met dementie.

Samen bouwen we continu aan onze kennis en expertise rondom dementie. Hiervoor is bij Oktober de methode ‘tHuis geïntroduceerd. ‘tHuis is opgebouwd uit drie lagen met in iedere laag een aantal ‘kamers’. Medewerkers leren wat iedere laag van ‘tHuis inhoudt en hoe je deze kunt gebruiken in je werk. Ook betrekken we daar de familie of mantelzorger van de bewoner bij.

De eerste laag gaat over ‘Ken je cliënt’. Om een goed beeld te krijgen van de bewoner zijn we vanaf het allereerste contact in gesprek met familie en mantelzorgers. We willen graag weten hoe de bewoner was voordat er sprake was van dementie.

De tweede laag gaat over de behoeften van de bewoner. Alle bewoners hebben behoeften waar we door middel van onze ondersteuning zoveel mogelijk aan tegemoet willen komen.

Met de opgedane kennis uit de eerste en tweede laag wordt steeds duidelijker hoe de dag er voor een bewoner uit moet zien en hoe medewerkers en naasten daar invulling aan kunnen geven. In de derde laag worden hiervoor doelen geformuleerd, zodat voor iedereen duidelijk is wat ze kunnen doen om de bewoner een waardige oude dag te geven.

tHuis