De leden van de lokale cliëntenraad werden verwelkomd met een kopje koffie of thee en een gebakje. Jessica Vogel deed een persoonlijk woordje en daarna werden de leden formeel geïnstalleerd. Hierbij kregen ze een bos bloemen uitgereikt. Daarna gingen de leden in gesprek met o.a. manager zorg en teammanager van Leuskenhei.

De leden gaan zich inzetten voor de gemeenschappelijke cliëntenbelangen en denken kritisch en positief mee over plannen en ideeën. Iedere woning van Leuskenhei wordt vertegenwoordigd door (één van) de leden.