Oktober en de gemeente Bladel ondertekenden vandaag een anterieure overeenkomst voor fase 2 van de herontwikkeling van het terrein Kempenland. Het gaat om het gebied tussen verpleeghuis Floriaan, de Europalaan en de provinciale weg N284.  

De totale gebiedsontwikkeling van het terrein rondom Kempenland is opgedeeld in twee fases. Voor fase 1 werd al eerder overeenstemming bereikt. Belangrijk onderdeel van fase 1 is de bouw van 87 woonzorgappartementen voor ouderen. Cliënten van Oktober die in het huidige Kempenland wonen, verhuizen naar het nieuwe appartementengebouw. De overige woonzorgappartementen zijn beschikbaar voor zelfstandige bewoning. Dit zijn hoofdzakelijk (sociale) huurappartementen. De bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Floriaan, dat via een speciaal looppad te bereiken is vanuit het nieuwe appartementengebouw. Het nieuwe appartementengebouw maakt het huidige, verouderde gebouw Kempenland vrij van bewoning, met uitzondering van de bouwdelen van Wooninc. Er wordt wél rekening gehouden met de mogelijkheid dat herontwikkeling van deze bouwdelen in de toekomst plaats kan vinden.  

 

Fase 2 waar nu een anterieure overeenkomst voor is ondertekend door de raad van bestuur van Oktober en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel, bestaat uit het terrein rondom Kempenland. In fase 2 kunnen ongeveer 130 woningen/appartementen worden gebouwd. In fase 1 en 2 samen hebben we het dan over 229 (huur)woningen/appartementen voor starters, doorstromers en senioren in verschillende prijssegmenten.  

 

Kempenland

Het stedenbouwkundige plan is ontworpen door KdV-architectuur in opdracht van Oktober en is in goede samenspraak met de gemeente Bladel tot stand gekomen. Wonen tussen het groen is de basis voor de herontwikkeling. In het plan zijn wandel- en fietspaden opgenomen en veel openbaar groen. De vier bestaande monumentale bomen op de hoek Europalaan en provinciale weg blijven behouden in het plan. Parkeren in de wijk zal deels ondergronds zijn en zoveel mogelijk uit het directe zicht, zodat de wijk een parkachtige uitstraling heeft. Een van de appartementengebouwen wordt een echte blikvanger en herkenningspunt. De wijk is goed bereikbaar vanuit het centrum van Bladel via de Europalaan en sluit aan op het gebied de Egyptische poort. 

Voor zowel fase 1 als fase 2 dient de planologische procedure nog opgestart te worden in de vorm van een bestemmingsplan en/of omgevingsplan.  

“Oktober is er in eerste instantie voor kwetsbare ouderen in onze regio. Voor deze doelgroep zijn 87 woonzorgappartementen gepland. Het terrein Kempenland biedt echter kansen voor veel meer doelgroepen. Op deze manier kan er een gemengde wijk ontstaan waar oud en jong elkaar treffen. Een mooie ontwikkeling in een tijd dat we steeds meer als gemeenschap zullen moeten zorgen voor kwetsbare ouderen in onze omgeving.”