Oktober beweegt Van Zorg naar Leven

Dat betekent dat we samen met bewoners en hun familie en vrienden proberen om nog beter aan te sluiten bij hun leefwereld. Samen, want we hebben elkaar hard nodig! Onze oude slogan ‘Jouw verhaal, onze zorg.’ past niet meer bij deze beweging. De ouderenzorg is namelijk niet langer iets van alleen zorgorganisaties. Het is dus ook niet langer alleen ‘onze zorg’. De zorg voor ouderen vraagt iets van ons allemaal. En daarom hebben we een nieuwe slogan: ‘Samenzorg voor iedereen’.

Ontdek de samenzorg bij Oktober in 1 minuut

Bekijk onze nieuwe video en ontdek wat wij bedoelen met ‘samenzorg voor iedereen’.

Wat betekent Samenzorg?

Met samenzorg bedoelen we dat bewoners en cliënten, familie en vrienden, vrijwilligers, zorgprofessionals en partners in onze regio allemaal een gelijkwaardige rol spelen in de zorg voor ouderen. Niet dezelfde rol of taak, maar wel allemaal belangrijk. De nieuwe slogan is nodig om onze beweging Van Zorg naar Leven kracht bij te zetten.

En waarom voor iedereen?

Met ‘samenzorg voor iedereen’ maken wij aan iedereen in onze omgeving duidelijk hoe wij de uitdagingen in de ouderenzorg aankunnen; samen! We hebben elkaar nodig. We zijn er voor ouderen met een complexe zorg- of ondersteuningsvraag in onze regio. Voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht afkomst of inkomen. En daarom ‘voor iedereen’!

Lees hier verder over Samenzorg voor iedereen.