Het doel van de Green Deal Zorg is het verbeteren van milieuprestaties van zorginstellingen. Dit door bijvoorbeeld energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. Binnen drie jaar gaan de zorginstellingen minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behalen.

Dit betekent dat wij binnen Oktober aan de slag gaan met het verduurzamen van onze organisatie. De komende drie jaar staat de volgende vraag centraal: “Welke bijdrage kan Oktober leveren aan het verbeteren van het milieu?” We gaan aan de slag door stap voor stap duurzaamheid door te voeren op het gebied van verschillende thema’s binnen onze organisatie. Dit gaat over thema’s zoals energie, voeding, vervoer, water en alles wat daar tussenin zit. Omdat wij samen met andere zorgorganisaties deelnemen aan de Green Deal, kunnen we kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.