Terugkijken en vooruitblikken

Allereerst is er het jaarverslag, waarin we terugblikken op de grote thema’s van het voorgaande jaar en vooruitblikken naar het volgende jaar. Een kwaliteitsplan geeft aan welke activiteiten Oktober onderneemt om de kwaliteit van zorg te borgen en te verbeteren. Een kwaliteitsverslag blikt terug op de kwaliteitscijfers van het voorgaande jaar. Daarnaast publiceert Oktober ook een jaarrekening, waarin de financiële balans wordt opgemaakt van het voorgaande jaar. Dit jaar hebben we het jaarverslag en het kwaliteitsverslag samengevoegd in één kwaliteitsjaarverslag. Ook heeft onze Raad van Toezicht dit jaar een publieksversie van haar jaarverslag gemaakt. U vindt de verschillende documenten hier terug. Wij wensen u veel leesplezier!