Binnen de Raad van Toezicht van Oktober ontstaat per 1 februari 2020 een vacature voor een lid met aandachtsgebied ‘Financiën & Vastgoed’. Het nieuwe lid gaat deel uitmaken van de auditcommissie “Financiën en vastgoed”.

Algemene kenmerken van de leden van de Raad van Toezicht
Kwaliteiten waarover ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt:

 • inzicht in (of het snel kunnen verkrijgen van inzicht in) het functioneren van de sector ouderenzorg;
 • aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • alertheid om ontwikkelingen te volgen en deze te vertalen naar concrete kansen en risico’s voor Oktober;
 • onafhankelijkheid in denken met een afstandelijke opstelling ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • strategisch inzicht, integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
 • een helikopterview en gedegen analytisch vermogen; besluitvaardigheid, slagvaardigheid en een kritische blik;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke sensitiviteit en verbindend vermogen, de kunst tot zelfreflectie;
 • weet een prettige werksfeer te creëren met collega’s, het bestuur en medezeggenschapsorganen.

Aanvullende vereisten voor de vacature lid met het profiel ‘Financiën & Vastgoed’
Voor deze functie zijn, naast de algemene vereisten voor toezichthouderschap, specifieke kwaliteiten gewenst. U beschikt over een aantal van onderstaande kwaliteiten:

 • bedrijfs- en/of financieel economische achtergrond blijkend uit opleiding en werkervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille bedrijfsvoering in een complexe professionele organisatie;
 • kennis en ervaring op het gebied van (sociaal) vastgoed, vernieuwend (ver)bouwen, duurzaamheid en ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
 • ervaring met complexe financieringsvraagstukken en risicomanagement;
 • ervaring met veranderingsprocessen op het gebied van bedrijfsvoering;
 • het toegang kunnen bieden tot een relevant lokaal, regionaal en/of landelijk netwerk;
 • een relatienetwerk op het specifieke aandachtsgebied ‘financiën & vastgoed’.

Klik hier voor de volledige profielschets. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Raad van Toezicht en/of voorzitter Raad van Bestuur, bereikbaar via het bestuurssecretariaat van Oktober via telefoonnummer 0497-331982 .

De gesprekken worden gepland op dinsdag 29 oktober en/of vrijdag 1 november. Gestreefd wordt naar een startdatum per 1 januari 2020.

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 1 oktober 2019 uw interesse kenbaar te maken per e-mail aan secretariaatrvb@zorginoktober.nl t.a.v. mevrouw A.J.H. Knoet-Michels, voorzitter Raad van Toezicht.