Binnen de Raad van Toezicht van Oktober ontstaat per 1 april 2022 een openstaande positie voor een lid met aandachtsgebied ‘Financiën, Informatisering & Vastgoed’. Het nieuwe lid gaat eveneens deel uitmaken van de auditcommissie.

Algemene kenmerken van de leden van de Raad van Toezicht
Kwaliteiten waarover ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • kennis en ervaring op het gebied bestuurlijke en management dan wel gevoel voor bestuurlijke vraagstukken binnen grote organisaties;
 • affiniteit met beleidsterreinen van de zorg in een brede maatschappelijke context en de transities binnen de sector;
 • alertheid om ontwikkelingen van de zorg, VVT zorg en op het terrein van Toezicht te volgen en deze binnen specifieke deskundigheid te vertalen naar concrete kansen en risico’s voor de hele raad;
 • vaardigheid om bredere verbanden te zien, integraal te denken en te handelen en voortdurend de eigen expertise in het grotere geheel van Oktober te (kunnen) plaatsen;
 • toegang tot een breed spectrum van externe stakeholders zoals gemeenten, collega-organisaties (in de keten), koepelorganisaties, het ministerie en andere voor de bestuurder relevante gesprekspartners;
 • het vermogen en de attitude om het Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad bij te staan, om als klankbord te functioneren en om kritisch naar zichzelf en elkaar te zijn;
 • vaardigheden om op meerdere niveaus effectief te communiceren;
 • over een teamgedachte van plezierig samenwerken en anderen motiveren en inspireren;

Aanvullende vereisten voor de vacature lid met het profiel ‘Financiën, Informatisering & Vastgoed’
Voor deze functie zijn, naast de algemene vereisten voor toezichthouderschap, specifieke kwaliteiten gewenst. U beschikt over de onderstaande kwaliteiten:

 • aantoonbare, brede en recente kennis en ervaring op het gebied van financiën en complexe financiële vraagstukken, bijvoorbeeld vanuit de accountancy;
 • inzicht in de financieel (strategische) implicaties voor de langere termijn van bijvoorbeeld samenwerking in de keten;
 • toezichthouden, ‘ondernemend’ en gevoel voor publiek gefinancierde instellingen;
 • het vermogen om in (nieuwe) businessmodellen te denken en te functioneren als een hoogwaardig klankbord voor de bestuurders en collega toezichthouders;
 • kennis van informatisering en de invloed daarvan op innovatie van systemen, processen en brede bedrijfsvoering;
 • kennis van vastgoed is een pré. Nadrukkelijk worden kandidaten met ervaring in het bedrijfsleven uitgenodigd te solliciteren.

Klik hier voor de volledige profielschets.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven, voor procedurele vragen kunt u terecht bij Björn Baarveld van Crown Gillmore via telefoonnummer 033 – 28 58 700.

Heeft u interesse en meent u te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen? Maak uw belangstelling voor 11 februari 2022 kenbaar door uw CV en motivatie via de website te uploaden www.crowngillmore.nl.