Ook in de toekomst moet de wijkzorg beschikbaar en betaalbaar blijven in regio de Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre. Door de vergrijzing is er steeds meer vraag naar zorg bij mensen thuis. Tegelijkertijd zijn er steeds minder zorgmedewerkers beschikbaar om deze zorg te leveren. Om de zorg voor mensen thuis zo goed mogelijk te organiseren, bundelen Oktober en ZuidZorg de krachten in de wijk.
Eerder berichtten wij over onze plannen om de wijkzorgactiviteiten van Oktober over te dragen naar collega-organisatie ZuidZorg. In de afgelopen maanden gingen de verschillende wijkzorgteams gefaseerd over naar ZuidZorg:
  • Teams van Bladel en Reusel kwamen in dienst bij ZuidZorg op 1 december 2022.
  • Teams van Veldhoven en Aalst-Waalre kwamen in dienst bij ZuidZorg op 1 januari 2023.
  • Teams van Eersel en Bergeijk kwamen in dienst bij ZuidZorg op 1 februari 2023.
Per 1 februari 2023 is het laatste wijkzorgteam over naar collega-organisatie ZuidZorg. Oktober levert nog wel andere diensten voor thuiswonende cliënten, zoals Hulp bij het Huishouden, dagbesteding, behandeling en therapie.

 

Beschikbaar en betaalbaar houden van zorg in onze regio
Door de vergrijzing neemt de zorg voor mensen thuis toe en staat gigantisch onder druk. Dat merken we in het hier en nu al en de druk neemt de komende jaren alleen maar toe. Om dit probleem in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Samen met ZuidZorg willen we intensief samenwerken op het gebied van de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en Volledig Pakket Thuis (VPT). En organiseren we de zorg voor kwetsbare ouderen thuis in het netwerk. Voor de wijkzorg specifiek zijn er verschillende scenario’s onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor een overname van de wijkzorgactiviteiten door ZuidZorg. Door de activiteiten in onze regio zo veel mogelijk te bundelen bij één organisatie, kan de wijkzorg efficiënter georganiseerd worden. Collega’s van kleinere teams kunnen terugvallen op een groter team, bijvoorbeeld bij vakantie of verzuim. Routes kunnen slimmer worden ingedeeld en er is schaalvoordeel te behalen voor de organisatie, zodat het ook financieel haalbaar blijft.