De belangrijkste taak van de PAR is om gevraagd en ongevraagd advies te geven met als doel bij te dragen aan het zorginhoudelijke beleid en het primaire zorgproces van Oktober. En dat kunnen we uiteraard niet zonder onze zorgprofessionals. We doen het immers samen.
De PAR heeft een nieuwe voorzitter en is compleet met in totaal zes leden. Deze zes enthousiaste professionals zijn direct betrokken bij het dagelijkse zorgproces. Zij vertegenwoordigen dit proces in de PAR.