Veelgestelde vragen

Via ons e-mailadres preventiecorona@zorginoktober.nl krijgen we veel vragen binnen. We zien sommige vragen vaker terugkomen, daarom hebben we op deze pagina veel voorkomende vragen en antwoorden verzameld. Ziet u hier uw vraag niet tussen staan? Stelt u hem dan gerust via het e-mailadres preventiecorona@zorginoktober.nl.

 

We merken dat er ook nog veel naar afdelingen gebeld wordt met vragen over het coronavirus, zou u deze vragen via de e-mail aan ons willen stellen? Op deze manier ontlasten we de zorg en kunnen zij deze kostbare tijd besteden aan het verzorgen van cliënten.

Hoeveel coronabesmettingen zijn er bij Oktober? 

Op ons liveblog vindt u actuele cijfers over het aantal besmettingen binnen onze huizen en in de thuiszorg. 

Hier gaat u terug naar de liveblog 

Op welke afdelingen binnen de huizen van Oktober zijn er coronabesmettingen?

Op ons liveblog vindt u het actuele overzicht van de getroffen afdelingen waarvoor bezoekregelingen gelden.  

Hier gaat u terug naar de liveblog 

Aan welke maatregelen moet ik me houden als ik op bezoek kom in één van jullie huizen?

Binnen onze huizen hebben we te maken met een kwetsbare doelgroep. We verwachten dan ook van alle bezoekers dat zij zich houden aan de richtlijnen van de overheid die gelden voor alle Nederlanders:

 •  Bij klachten die kunnen wijzen op Corona, blijft u thuis. 
 •  Wanneer uw huisgenoten koorts hebben of benauwd zijn, blijft u thuis. 
 •  Wanneer u uit bron- en contactonderzoek naar voren bent gekomen, blijft u thuis (de GGD vertelt u in dat geval wat u moet doen). 
 •  Wanneer u de afgelopen 10 dagen in een gebied bent geweest met een oranje of rood reisadvies, blijft u thuis. Kijk voor actuele reisadviezen op www.nederlandwereldwijd.nl.   
 •  Wanneer u woont in een gebied met oranje of rood reisadvies, mag u alleen op bezoek komen in Nederland als u hiervoor zwaarwegende redenen heeft (zie ook regels van de rijksoverheid). 
 •  Houd 1,5 meter afstand. 
 •  Hoest en nies in uw elleboog of in een papieren zakdoekje. 
 •  Was en desinfecteer regelmatig uw handen. 

 

Daarnaast gelden er een aantal extra maatregelen binnen onze huizen:

 • Het dragen van een mondkapje is verplicht binnen onze locaties. Hiervoor zijn bezoekers zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor kinderen van 13 jaar en ouder.   
 • Bezoekers registreren zich, ofwel bij de hoofdingang, ofwel op de kamer van de cliënt. Per locatie wordt aangegeven waar bezoekers zich kunnen registreren. 
 • Cliënten binnen onze huizen mogen maximaal twee (volwassen) bezoekers per dag ontvangen. Dat wil zeggen: 
  • 1 x bezoek van 2 volwassenen
  • OF 1 x bezoek van 2 volwassenen en 1 kind (tot en met 12 jaar)
  • OF 1 x bezoek van 1 volwassene en 2 kinderen (tot en met 12 jaar).
  • OF 2 x bezoek van 1 volwassene 
 • Wanneer een bezoeker meerdere keren terugkomt op 1 dag, dan telt deze als ‘nieuwe’ bezoeker. Het is dus niet zo dat een naaste 4 x per dag op bezoek mag komenWe willen juist bewegingen van en naar onze locaties beperken. Wilt u toch liever twee keer op een dag komen? Dan kan dat, wanneer er die dag geen andere bezoekers komen. 
 • Bezoek mag plaatsvinden in de restaurants, u mag samen met de cliënt gaan wandelen buiten de locatie of u bezoekt de cliënt op de eigen kamer of woning. Bezoek is niet toegestaan in de algemene ruimtes op de afdeling, of in de tuin of dakterras van de afdeling, omdat daar onvoldoende afstand kan worden gehouden. 
 • Probeer toiletbezoek uit te stellen tot u weer thuis bent. Is dat niet mogelijk, wilt u dan onze medewerkers informeren dat u het toilet heeft bezocht zodat er extra kan worden schoongemaakt? 

 

Afdelingen of woningen die geïsoleerd zijn vanwege coronabesmettingen, hebben een aangepaste bezoekregeling. Hiervoor gelden extra voorzorgsmaatregelen.  Deze aangepaste bezoekregeling is altijd leidend. 

Welke bezoekregeling geldt er tijdens de kerstdagen binnen de huizen van Oktober?

De feestdagen komen eraan en we begrijpen dat die er voor iedereen anders uitzien dit jaar. Samen proberen we het coronavirus buiten de deur te houden én toch met elkaar op een fijne manier het jaar af te sluiten. Samen is hier het toverwoord, want we hebben elkaars hulp hier echt bij nodig. Tijdens de laatste persconferentie heeft de premier een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd, deze hebben ook gevolgen voor onze cliënten en hun naasten  

Bezoek  

Nederlanders mogen maximaal twee bezoekers per huishouden per dag ontvangen. Wij hanteren in de huizen van Oktober al een poosje een maximum van twee bezoekers per cliënt per dag, uitzonderingen en maatwerk daargelaten. Het kabinet maakt een uitzondering voor de kerstdagen. Dan mogen Nederlanders drie gasten per dag ontvangen. Bij Oktober maken we deze uitzondering niet. Hier geldt, ook tijdens de kerstdagen, dat cliënten maximaal twee bezoekers per dag mogen ontvangen. Ook twee bezoekjes van dezelfde persoon geldt hierbij als twee bezoekers.  

Uiteraard is hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het welzijn van de cliënt en zijn of haar familie, en de veiligheid van alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Het gaat hier toch om een kwetsbare doelgroep en een bijzondere woonsituatie, die je niet helemaal met een gemiddeld huishouden kunt vergelijken. Er is in de kamers van de cliënten gewoonweg geen ruimte om meer dan twee bezoekers te ontvangen en daarbij 1,5 meter afstand te bewaren. Ook willen we het totaal aantal bezoekers per woning of afdeling beperken, en daarmee de risico’s voor de overige bewoners. Dit aantal bezoekers is afgestemd met de cliëntenraad en de ondernemingsraad.   

Beperk het fysieke contact tijdens de feestdagen 

We zien tijdens de feestdagen vaak dat familie hun vader, moeder, opa of oma mee naar huis neemt om samen kerst te vieren. Dat kunnen en willen we niet verbieden, maar ons dringende advies is om dat dit jaar niet te doenEen besmetting zit namelijk in een klein hoekje. Stel u neemt uw naaste mee naar huis en u ziet meerdere familieleden tijdens de kerst. Een van deze familieleden blijkt een aantal dagen later besmet te zijn met het virus en u weet niet zeker of uw naaste altijd op 1,5 meter afstand is geblevenUw naaste is ondertussen al even terug op de afdeling en heeft al gesproken en gegeten met de andere bewoners. Dat zorgt ervoor dat de hele afdeling in quarantaine moet en er een kans is dat er ondertussen bewoners besmet zijn en wellicht erg ziek worden of erger. Als u overweegt uw naaste mee naar huis te nemen voor de kerst, wees u dan bewust van de risico’s voor uw naaste én de andere cliëntenNeemt u uw naaste toch mee, houdt u dan ook thuis aan de maatregelen die op dit moment gelden.  

We denken graag mee over wat wèl kan 

We doen er op de afdelingen alles aan om met onze bewoners de feestdagen op een fijne manier door te brengen. Denk aan aangepaste activiteiten met onze welzijnsmedewerkers, lekker eten en natuurlijk doen we ons best om binnen de mogelijkheden ook wat extra gezelligheid op de afdelingen te creëren. We denken graag mee na over wat wél kanDeze alternatieven vervangen het echte contact niet, maar het betekent wel veel voor uw naaste als hij of zij wat van u hoort of ziet. Denk eens aan de volgende dingen: schrijf een mooie brief, stuur een kaartje, laat de kinderen een mooie tekening maken, spreek een videoboodschap in en stuur deze naar ons, organiseer dat u samen kunt videobellen of bel elkaar deze dagen wat vaker met de gewone telefoon.  

Hoe treffen de lockdownmaatregelen de cliënten van Oktober?

De zorg- en dienstverlening, ook voor thuiswonende cliënten (denkt u hierbij aan therapie aan huis, wijkzorg of hulp bij het huishouden) gaan gewoon door.

Nederlanders mogen maximaal twee bezoekers per huishouden per dag ontvangen. Wij hanteren in de huizen van Oktober al een poosje een maximum van twee bezoekers per cliënt per dag, uitzonderingen en maatwerk daargelaten. 

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat de inzet van kappers en pedicures niet is toegestaan zo lang de maatregelen van kracht zijn. Ook familie of medewerkers mogen geen haren knippen of kappen van cliënten. Bezoek moet namelijk 1,5 meter afstand houden van de bewoner. Voor pedicures geldt dat dit enkel mogelijk is bij medische noodzaak. Voor onze cliënten wordt dit aangegeven door de Specialist Ouderengeneeskunde.

De winkeltjes bij Floriaan en Merefelt blijven open.

Welk type mondkapje moet ik dragen?

Binnen de huizen van Oktober geldt een mondkapjesplicht. Zie ook ‘Aan welke maatregelen moet ik me houden als ik op bezoek kom in één van jullie huizen?’

Bezoekt u een reguliere afdeling, dat wil zeggen een afdeling waar geen corona is vastgesteld of waar de cliënten niet in quarantaine zijn, dan is een niet-medisch mondkapje voldoende. Zie hier de regels die de overheid aan deze mondkapjes stelt. We zien soms mensen met plastic gelaatschermen of plastic mondkapjes. Deze sluiten niet aan op het gezicht en geven onvoldoende bescherming tegen overdracht van het virus. Deze spat- en gelaatschermen zijn dus niet toegestaan als alternatief voor een mondkapje.

Wanneer u een afdeling bezoekt waarvoor een aangepaste bezoekregeling geldt, vanwege (blootstelling aan) Covid-19, dan gelden strengere eisen voor de mondkapjes. In dat geval krijgt u de juiste persoonlijke beschermingsmaterialen van Oktober.

Ik wil op bezoek op een afdeling in quarantaine. Aan welke maatregelen moet ik me houden? 

Naast bovengenoemde algemene maatregelen, gelden er een aantal aanvullende maatregelen wanneer u op bezoek wilt brengen aan uw naaste in quarantaine: 

 • Bezoek is beperkt mogelijk en moet van tevoren worden ingepland. De eerste contactpersonen ontvangen hiervan bericht.  
 • Maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment (in principe is dit de eerste contactpersoon, tenzij cliënt en/of contactpersoon iemand anders aanwijst). 
 • Bezoek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats op de kamer van de cliënt. 
 • Bezoek draagt een medisch mondneusmasker tijdens het bezoek. Deze krijgt men van Oktober.  

 

Ik wil op bezoek op een afdeling in cohort. Aan welke maatregelen moet ik me houden? 

Naast bovengenoemde algemene maatregelen, gelden er een aantal aanvullende maatregelen wanneer u op bezoek wilt brengen aan uw naaste op een cohortafdeling:  

 • Bezoek is beperkt mogelijk en moet van tevoren worden ingepland. De eerste contactpersonen ontvangen hiervan bericht.  
 • Maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment (in principe is dit de eerste contactpersoon, tenzij cliënt en/of contactpersoon iemand anders aanwijst).  
 • Bezoek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats op de kamer van de cliënt.  
 • Bezoek draagt een medisch mondneusmasker, schort en handschoenen tijdens het bezoek. Deze krijgt men van Oktober.  
 • Bezoek verlaat na afloop van het bezoek direct de afdeling, trekt de beschermende kleding uit volgens instructie, verlaat de locatie en gaat zonder omweg naar huis.  
 • We raden bezoekers dringend aan om thuis meteen te douchen en om te kleden en de gedragen kleding te wassen op 60 graden. 

Ik doe de was voor mijn naaste. Hoe gaat dat nu de afdeling in quarantaine of cohort is? 

Op sommige locaties is een wasservicepunt ingeregeld. Hier kunt u op vaste dagen de was omwisselen (dit loopt tegelijk met de bezoekdagen). Bij andere locaties kunt u de was omwisselen tijdens uw bezoekmoment. Wat er op de locatie van uw naaste is ingeregeld, wordt per brief of e-mail met eerste contactpersonen gecommuniceerd.  

Wat is een quarantaine-afdeling? 

Een afdeling gaat in quarantaine wanneer de cliënten hoog-risicocontact hebben gehad met een besmette persoon. Bij een quarantaine is de besmette bron inmiddels weg. Dit kan zijn omdat de besmette cliënt weer is hersteld, is overleden, is geïsoleerd op de kamer, of is verplaatst. Of omdat de besmette bron een medewerker, vrijwilliger of bezoeker betreft.  

 

Het kan tot wel 10 dagen duren voordat blootstelling aan het virus tot een besmetting leidt. Vanwege deze incubatietijd van 10 dagen, worden cliënten streng gemonitord op klachtenontwikkeling tijdens deze periode.  

Medewerkers die werken op een afdeling in quarantaine dragen een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen. Er is een aparte bezoekregeling voor naasten. 

 

Wat is een cohortafdeling?  

Wanneer er meerdere personen binnen een afdeling besmet zijn of verdacht zijn van besmetting wordt cohortverpleging toegepast. Cohortverpleging is een vorm van isolatieverpleging, waarbij een groep cliënten, die besmet zijn met of verdacht zijn van besmetting met het coronavirus, gezamenlijk in isolatie verpleegd en verzorgd worden binnen een afgesloten afdeling. Zij worden daarbij verpleegd en verzorgd door een vast team, dat gebruik maakt van maximale persoonlijke beschermingsmiddelen. Het doel is om verdere verspreiding van besmetting te voorkomen.  

 

Op een cohortafdeling heb je te maken met daadwerkelijk besmette cliënten en nog niet zieke, maar wel verdachte cliënten. Deze maken deel uit van dezelfde groep, al proberen we ze zoveel mogelijk gescheiden van elkaar te verzorgen en verplegen. Vaak is er sprake van een onbeheersbare situatie, waarbij besmetting al heeft plaatsgevonden op grote schaal.  

 

Op een cohortafdeling dragen medewerkers een chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, schort en bril. Er is een aparte bezoekregeling voor naasten. 

 

Welke afwegingen maakt Oktober bij het isoleren van een afdeling?  

We zullen altijd eerst proberen om de bron van de besmetting weg te nemen. Dat kan door besmette cliënten te isoleren op de eigen kamer, of door deze over te plaatsen naar een andere afdeling. De overige cliënten gaan dan in quarantaine. Dit betekent dat zij negatief getest zijn en geen klachten hebben, maar wel hoogrisico-contact hebben gehad met de besmette persoon.  

 

Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de situatie: 

 • Gebouw: Kun je in het gebouw cliënten isoleren op de eigen kamer of kan een gedeelte van de afdeling of woning worden afgesloten? 
 • Beschikbare bedden op andere afdelingen: Zijn er bedden vrij ozogenaamde cohortafdelingen obesmette cliënten naartoe te verplaatsen? 
 • Personele bezetting: Hebben we voldoende medewerkers om op een veilige manier in gescheiden teams te werken? 
 • Kunnen we de cliënten instrueren? Of is er rooming-in van een naaste mogelijk? De cliënt moet de instructies om afstand te houden, of om op de kamer te blijven op kunnen volgen, eventueel met behulp van een naaste.  

 

In sommige gevallen kan de afweging worden gemaakt om de hele afdeling te isoleren. Dit noemen we dan een cohort. Wanneer doen we dit? 

 • Wanneer het aantal besmettingen erop wijst dat verspreiding van het virus al op grote schaal heeft plaatsgevonden.  
 • Wanneer de kans dat cliënten die nu negatief testen toch besmet blijken reëel is (omdat zij veelvuldig contact met elkaar hebben)Een negatieve test wil namelijk niet zeggen dat er geen besmetting heeft plaatsgevonden (vanwege de 10 dagen incubatietijd).  
 • Wanneer de besmette personen niet fysiek kunnen worden gescheiden, omdat er niet aan bovenstaande criteria kan worden voldaan. We zien dit vaak bij een uitbraak op een PG-afdeling. Deze doelgroep is moeilijk te isoleren of te instrueren, en heeft daarbij vaak ook loopdrang.  
 • Wanneer de kwaliteit van leven in het geding komtVerhuizingen zijn een heftige inbreuk op de kwaliteit van leven van onze kwetsbaarste cliënten.   

Een hele afdeling aanwijzen als cohort is een ingrijpende beslissingNaast de nadelen en de impact op welbevinden van cliënten en naasten zijn er ook enkele voordelen wat betreft de kwaliteit van leven ten opzichte van andere opties. Cliënten blijven in hun vertrouwde omgeving en routine en houden hun bewegingsvrijheid. Hierdoor wordt het opleven van gedragsproblemen mogelijk voorkomen. 

 

Daarbij willen we benadrukken dat we uiteraard proberen de bevestigd besmette bewoners op de afdeling zoveel mogelijk gescheiden te houden en gescheiden te verplegen van de ‘verdachte’ cliënten. Zo worden de bevestigd besmette cliënten bijvoorbeeld als laatste verpleegd, zodat het virus in ieder geval niet via kleding overgedragen kan worden. Ook worden de cliënten niet naast elkaar aan de ontbijttafel gezet bijvoorbeeld. 

Mijn naaste wordt binnenkort opgenomen op de revalidatie-afdeling bij Oktober. Welke maatregelen neemt Oktober in verband met het coronavirus?  

Wanneer een nieuwe cliënt vanuit het ziekenhuis op een van onze locaties wordt opgenomen dan is het aan ons om een inschatting te maken in hoeverre deze persoon wellicht besmet is met het coronavirus. Dat doen we door eerst te bepalen of iemand een hoog of een laag risicoprofiel heeft.

Hoog risico
Heeft de nieuwe cliënt een hoog risicoprofiel omdat deze bijvoorbeeld van een besmette afdeling in het ziekenhuis komt, dan gaat deze bij ons 10 dagen in quarantaine. Ontstaan er klachten en blijkt de cliënt besmet dan wordt deze verzorgd in isolatie. Bezoek kan wel plaatsvinden, maar onder strengere voorwaarden. Samen met de afdeling plant u een aantal bezoekmomenten.

Het bezoek draagt een normaal mondkapje en meldt zich bij de afdeling, dan helpt een van de medewerkers van Oktober de bezoeker met het omkleden naar extra persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Na het bezoek wisselt u de PBM voor een regulier mondkapje en dan gaat u rechtstreeks naar huis.

Laag risico
Heeft de nieuwe cliënt een laag risico, dan blijft de cliënt de eerste opnamedag sowieso op de kamer. Bij het ontvangstgesprek wordt aan de cliënt medegedeeld dat er de volgende dag contact wordt opgenomen met het ziekenhuis. De dag na opname (dag 2) belt een medewerker van de afdeling naar het ziekenhuis. Zij controleren dan hoe de situatie op dat moment in het ziekenhuis is (of er geen COVID-19 besmettingen zijn geconstateerd op betreffende afdeling). Is er geen risico op besmetting van de cliënt dan volgt de cliënt de reguliere bezoekregeling. Is er toch een verhoogd risico omdat bijvoorbeeld iemand op de voormalige afdeling van de cliënt klachten heeft gekregen, dan wordt de cliënt gezien als hoog risico contact. Dan volgen we de stappen die hierboven bij hoog risico beschreven staan.

Voor cliënten die opgenomen worden en reeds COVID-19 hebben doorgemaakt zal met de arts bepaald worden welk traject er gevolgd zal worden.  

 

 

Ik heb een andere vraag, wat nu?

Staat uw vraag hier niet tussen? We helpen u natuurlijk graag verder, mail uw vraag naar preventiecorona@zorginoktober.nl en we komen er zo snel mogelijk op terug.