Meer over dit project

PG Merefelt heeft een rondgang. Deze rondgang geeft bewoners met dementie de ruimte om te wandelen en te ontdekken. Tijdens de wandeling kom je langs het Binnenhof: een kale, grote, galmende ruimte waar mensen met dementie niet graag verblijven. Het mist de juiste prikkeling en stimulering van de zintuigen. Het is een functionele ruimte waarbij kleur, lichtinval en herkenbaarheid wordt gemist. Het zou een grote meerwaarde zijn voor bewoners van PG Merefelt en hun dierbaren als we het Binnenhof een ruimte kunnen laten worden waar zij een huiselijk gevoel ervaren omdat zij die ruimte instinctief vormen naar hun eigen wensen en behoeften. Een rustpunt van veiligheid en geborgenheid, omdat de zintuigen op de juiste manier geprikkeld worden. Hiervoor is een bedrag van 6.500,- euro nodig.