Inloggen medewerkers van:

Hulp bij het Huishouden, Schoonmaak, Facilitair, vakantiekracht Welzijn en medewerkers Zuidzorg.

Naar mijn applicaties

Inloggen overige medewerkers

Naar mijn applicaties

Inloggen vrijwilligers

Naar het Vrijwilligersplein

Op zoek naar het cliëntportaal?
Wijzigingen website Oktober

Zoals u merkt, is de knop ‘inloggen’ gewijzigd naar ‘inloggen medewerkers’. Cliënten en naasten kunnen uiteraard nog steeds inloggen in het cliëntportaal. Dit kan via de blauwe button ‘inloggen cliëntportaal’ onder de titel ‘Jouw verhaal, onze zorg’ op onze homepagina.