• Complimenten, onvrede en klachten.

We horen graag van u! Deel uw waardering

Wij horen graag wat u van onze aanpak vindt. Is er iets wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. We horen het natuurlijk ook graag als u tevreden bent. U kunt uw complimenten delen met onze medewerkers, maar u kunt ook uw waardering plaatsen op www.zorgkaartnederland.nl.
Zorgkaart Nederland
Onvrede of klachten

Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor de best mogelijke zorg en dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u andere verwachtingen heeft, of dat iets niet naar wens verloopt. Wij staan open voor uw tips of suggesties, maar ook voor uw klachten of onvrede.

Wij waarderen het als u dit bespreekt met de medewerkers, uw contactpersoon of de teammanager. Lukt dit niet, of komen jullie samen niet tot een oplossing, dan kunt u terecht bij onze vertrouwenspersonen of de klachtenfunctionaris.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen bieden voor cliënten en hun naasten een luisterend oor en advies. Zij zijn onafhankelijk en helpen u graag om problemen bespreekbaar te maken en eventueel te zoeken naar een oplossing.

De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, neemt u serieus en waarborgt uw privacy. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via 088-2457795.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om het met de betrokkenen te bespreken, wilt u informatie over uw mogelijkheden, of heeft u hulp nodig bij het formuleren van uw klacht: Oktober werkt met een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris kan helpen met het verduidelijken van uw klacht, het onderzoeken van de mogelijkheden en het komen tot een oplossing. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via 088-2457795 of e-mailadres klachten@zorginoktober.nl.

Onafhankelijke klachtencommissie

Mocht u uw klacht willen voorleggen aan een onafhankelijke commissie, Oktober beschikt over een klachtencommissie met onafhankelijke deskundigen.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via: secretariaatklachtencommissie@zorginoktober.nl of via: Secretariaat klachtencommissie – Oktober – Wielewaal 10 – 5531 LJ Bladel.

Geschillencommissie

Oktober werkt met een klachtenreglement.
Indien een klacht, na behandeling conform het reglement, niet naar uw tevredenheid is opgelost en u daarin niet kunt berusten, is er sprake van een geschil. U kunt een geschil voorleggen aan de geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.

De Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg – Postbus 90600 – 2509 LP Den Haag – T : 070-310 53 80 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) – www.degeschillencommissiezorg.nl.

Jouw verhaal,
onze zorg.

We horen graag wat je van onze aanpak vindt. Als er íets is wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. Zo krijg jij de zorg en ondersteuning die past bij wie jij bent.