• Koers en kernwaarden.

Waardig en zorgzaam

Onze koers geeft de richting van onze organisatie aan. De koers op weg naar 2020 is samengevat met de krachtige kernwoorden ‘waardig en zorgzaam’. Het is de zingeving achter onze stip op de horizon.

De waardigheid van kwetsbare ouderen moet te allen tijde voorop blijven staan, hoe kwetsbaar ook, ongeacht alle maatregelen die getroffen worden.

Onze GPS wijst ons de weg

Onze kernwaarden verbeelden wat wij nastreven. Ze zijn het fundament onder alles wat wij doen en de grondslag van ons bestaan. Ze geven aan hoe wij doen wat we doen. En waarom we dat zo doen. Wat onze kernwaarden zijn? Gepassioneerd, Persoonlijk en Samen. Voor de snelle lezer: GPS. We zien onze kernwaarden dan ook als een kompas, als een GPS dat ons de weg wijst. Onze kernwaarden zijn dagelijks zichtbaar en voelbaar voor onze cliënten en voor iedereen met wie we samenwerken.
icon
Gepassioneerd

Wij geloven dat passie je kracht, energie, hoop en geluk geeft. Passie geeft je leven zin, betekenis en inhoud. We zijn ambitieus. Onze gepassioneerde medewerkers tonen lef en durven keuzes te maken. Een tikkeltje eigenwijs zijn ze soms ook. Wij stimuleren hen om zich te ontwikkelen en hun competenties, talenten en kennis te ontplooien. Waarom? Zodat we samen de best passende zorg kunnen bieden aan onze cliënten.

icon
Persoonlijk

We begrijpen dat ouderen en jonggehandicapten verschillende behoeften en wensen hebben. Voor elke vraag bieden we een passende oplossing. We zijn nieuwsgierig naar de persoon achter de cliënt, daarom gaan onze medewerkers een betekenisvolle relatie aan met de cliënt en zijn familie. Een relatie waarin persoonlijk contact, échte aandacht en zorgzaamheid voorop staan. Een relatie waarin we iedereen in zijn of haar eigen waarde laten.

icon
Samen

Onze cliënten hoeven zich niet alleen te voelen. Samen met hun sociale netwerk bieden wij waardige en zorgzame ondersteuning. Onze medewerkers zorgen naast professionele zorg ook voor gezelligheid en een luisterend oor. Ze werken bovendien intensief samen met hun collega’s en partners. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met nieuwe partners, ook buiten onze sector. Samen komen we verder en blijven we de zorg verbeteren zodat onze cliënten thuis kunnen zijn en blijven.

Wanneer je ouder wordt,
verandert je leven.

Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.