• Privacyverklaringen

Uw privacy, onze zorg.

Binnen Oktober wordt gewerkt met persoonsgegevens van onder andere cliënten, contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten. Iedereen die met ons te maken krijgt, moet erop kunnen vertrouwen dat Oktober zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Oktober waarborgt de privacy onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. We werken in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Oktober heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via e-mailadres fg@zorginoktober.nl.

In de tabbladen hieronder kunt u onze privacyverklaringen bekijken. Er is een privacyverklaring per doelgroep.

Cliënten en contactpersonen
Medewerkers en vrijwilligers
Sollicitanten
Websitebezoekers
Privacyverklaring

In deze verklaring staat informatie over hoe Oktober omgaat met persoonsgegevens van haar cliënten, zorgverantwoordelijken en betrokkenen. Ook staan hierin uw rechten voor de bescherming van persoonsgegevens beschreven en waar u terecht kunt met vragen en klachten.

Privacyverklaring

In deze verklaring staat informatie over hoe Oktober omgaat met persoonsgegevens van haar medewerkers en vrijwilligers. Ook staan hierin jouw rechten voor de bescherming van persoonsgegevens beschreven en waar je terecht kunt met vragen en klachten.

Privacyverklaring

In deze verklaring staat informatie over hoe Oktober omgaat met persoonsgegevens van haar sollicitanten. Ook staan hierin uw rechten voor de bescherming van persoonsgegevens beschreven en waar je terecht kunt met vragen en klachten.

Privacyverklaring

In deze verklaring staat informatie over hoe Oktober omgaat met persoonsgegevens op haar website. Ook staan hierin uw rechten voor de bescherming van persoonsgegevens beschreven en waar u terecht kunt met vragen en klachten.