• Strategische Route 2022-2025.

Kwaliteit van leven, daar gaan we samen voor! De route bepalen we onderweg

We delen hier onze ambitie voor 2022-2025 en de vier doelen die we daarin nastreven. De route ernaar toe bepalen we onderweg en stellen wij bij als dat nodig is. De uitwerking vindt jaarlijks plaats in onze jaarplannen.
Strategische Route 2022-2025
Strategische route 2022-2025
Bekijkt u liever een filmpje?

In het animatiefilmpje hiernaast lichten we de hoofdpunten uit onze strategische route voor de komende jaren kort toe.

play-icon Speel video

De hoofdpunten op een rijtje
Strategische route 2022-2025

Strategisch doel 1

We gaan voor de beste bewoners- en cliëntervaringen

Onze ambitie is dat iedere bewoner en cliënt van Oktober kwaliteit van leven ervaart. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Bewoners en cliënten van Oktober voelen zich door ons gezien en gehoord. We sluiten aan bij datgene wat belangrijk is voor bewoners en cliënten en leveren maatwerk. We vertrouwen onze medewerkers om hierin samen met de bewoner of cliënt en diens familie en vrienden keuzes te maken. We moedigen de betrokkenheid van familie en vrienden aan.

Strategisch doel 2

We stimuleren het werkplezier van onze medewerkers

Oktober is een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever die steeds het werkplezier van de medewerkers voorop heeft staan. We werken vanuit vertrouwen in de deskundigheid van onze medewerkers. We bieden een werkomgeving die leren stimuleert. We zetten in op gezondheid en vitaliteit. Onze medewerkers voelen eigenaarschap en pakken daarmee ook leiderschap. We zijn trots op onze medewerkers.

Strategisch doel 3

We werken samen in de regio

Samen met onze partners versterken we de positie van ouderen in onze regio. Onze partners zien ons hierbij als dé expert in (kwetsbare) ouderenzorg. We versterken elkaar door het vormen van samenwerkingsverbanden. We treden buiten de gebaande paden als het gaat om samenwerking en verkennen daarvoor zowel nieuwe samenwerkingspartners als nieuwe samenwerkingsvormen. We investeren in relaties voor de lange termijn.

Strategisch doel 4

We organiseren onszelf toekomstbestendig

We houden onze blik steeds open zodat we ook in de toekomst zekerheid kunnen bieden aan onze bewoners en cliënten, medewerkers, vrijwilligers en partners. We zijn financieel gezond en blijven dat. We investeren in projecten die passen bij onze missie en visie. We zijn in beweging om te kunnen anticiperen op actuele ontwikkelingen en nemen beslissingen voor de lange termijn. Oktober is een stabiele en betrouwbare organisatie voor bewoners en cliënten, onze medewerkers, vrijwilligers en onze samenwerkingspartners.