• Innovatie en samenwerking.

Samenwerken vernieuwt.

Oktober werkt samen met partners binnen en buiten onze sector. We zijn ervan overtuigd dat we samen met partners meer bereiken en maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen. Oktober werkt samen met gemeenten, woningcoöperaties, welzijnsinitiatieven, zorgcoöperaties, burgerinitiatieven en kennisinstituten. Naast reguliere samenwerkingen met ketenpartners zijn wij ook diverse samenwerkingen gestart op het gebied van innovatie en zijn bestaande samenwerkingen geïntensiveerd.

Regionaal Zorginnovatieplatform
Samenwerken met zorgpartners

In samenwerking met Vitalis, Archipel, Lunet Zorg en Centrale 24 hebben we het Regionaal Zorginnovatieplatform opgericht. Het doel van deze samenwerking is om met elkaar zorgprocessen te optimaliseren en te innoveren, slim gebruik te maken van technologie en met en van elkaar te leren. Hierbij staat de vraag van de cliënt centraal.

Thuisondersteuner
Samenwerken met opleiders

In samenwerking met het Summa College hebben we een training ontwikkeld om huishoudelijke hulpen om te scholen tot thuisondersteuners met als doel in te spelen op de steeds zwaardere en complexere zorgvraag in de thuissituatie. Zowel huidige huishoudelijke hulpen als studenten niveau 2 worden opgeleid. Inmiddels zijn er meer dan 50 thuisondersteuners gediplomeerd.

GRZ Zorgboog
Samenwerken op specialisme

De samenwerking richt zich op het delen van kennis, ervaring en het opzetten en uitvoeren van gezamenlijk onderzoek binnen de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). In 2018 is een promovendus gestart die onderzoek doet naar het therapeutisch klimaat.