• Innovatie en samenwerking

Samenwerken vernieuwt.

Oktober werkt samen met partners binnen en buiten onze sector. We zijn ervan overtuigd dat we samen met partners meer bereiken en maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen. Oktober werkt samen met gemeenten, woningcoöperaties, welzijnsinitiatieven, zorgcoöperaties, burgerinitiatieven en kennisinstituten. Naast reguliere samenwerkingen met ketenpartners zijn wij ook diverse samenwerkingen gestart op het gebied van innovatie en zijn bestaande samenwerkingen geïntensiveerd.

Innovaties
2022

In 2022 zijn we bezig geweest met verschillende innovaties zoals de Eigenwijzer Babbelbox, Digizorg en de Slimme Wijk Waalre. Nog meer van dit soort innovaties zijn te lezen in het kwaliteitsjaarverslag van 2022.

Regionale samenwerking VVT.

Binnen de regio Zuidoost-Brabant werken we samen met andere VVT-organisaties (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) aan verschillende projecten. Projecten waar we mee bezig zijn geweest zijn: DE STAP naar gezonder, digitale dagbesteding, Punt Welzijn, Wonen Zorg gemeente Veldhoven & Samenwerking in de zorg. U leest meer hierover in het kwaliteitsjaarverslag van 2022.

Overdracht wijkzorg.

In 2022 is het besluit genomen om de wijkverpleegkundige zorg over te dragen aan collega-zorgorganisatie ZuidZorg. Dit besluit is onderdeel van de ontwikkelagenda van Oktober. We brengen focus aan in het portfolio. Daarbij is toegankelijkheid van zorg een belangrijk richtinggevend principe. Door de wijkzorg over te dragen aan ZuidZorg en het volume bij ZuidZorg te vergroten, dragen we bij aan toekomstbestendige en betaalbare wijkzorg in regio de Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre.