• Keurmerken voor Oktober.

Continu verbeteren van kwaliteit van zorg.

Oktober staat voor het leveren van uitstekende zorg waarin de cliënt centraal staat en ervaart dat thuis overal kan. Een integraal kwaliteitssysteem ondersteunt en faciliteert het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de cliënten. Het PREZO keurmerk is een onderdeel van het kwaliteitssysteem en toetst het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.

icon
Prezo
kwaliteitskeurmerk

In 2018 heeft Oktober (locaties, thuiszorg en dagactiviteiten) een initiële audit en voor Hulp bij het Huishouden een tussentijdse audit van PREZO plaatsgevonden. Beiden zijn met succes behaald!

HACCP voedselveiligheid
Waardigheid & Trots

In het kader van Waardigheid & Trots geeft Oktober vorm aan ‘’van richtlijnen naar voedselveiligheid in de praktijk’’. Binnen HACCP is de hygiënecode kleinschalig werken aangepast, er zijn masterclasses, audits en werkbezoeken georganiseerd, en er is een tool-kit ontwikkeld. De audits die zijn afgenomen in het kader van HACCP zijn allen succesvol behaald.

We horen graag
wat u van onze aanpak vindt.

Als er íets is wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. Zo krijgt u de zorg en ondersteuning die past bij wie u bent.