• Waardering cliënten en mantelzorgers.

Leren van de ervaringen van cliënten en hun naasten

Binnen Oktober worden op verschillende manieren cliëntervaringen opgehaald. De resultaten worden teruggekoppeld en omgezet naar acties om verbeteringen door te voeren op verschillende niveaus. Per team, locatie en regio worden de resultaten besproken. Verbetermaatregelen worden vastgelegd in de gebruikelijke actieplannen zoals onder andere teamportfolio’s en jaarplannen. Op deze manier leren we van de ervaringen onze cliënten en hun naasten en kunnen we steeds onze zorg verbeteren. 

Verschillende vormen om cliëntervaringen op te halen

In 2018 zijn we gestart met de pilot PPP (Positive Perception Program) om cliëntervaringen structureel op te halen. De eerste resultaten zijn positief. Op basis van de input die wordt verkregen via PPP door middel van een korte vragenlijst gekoppeld aan het Zorgleefplan wordt in korte cycli op alle niveaus verbeterd. Het proces is belegd in de lijn en er is aandacht voor cliëntwaardering bij familieaangelegenheden tot aan de monitorrondes.

Dit met als resultaat dat cliënttevredenheidsonderzoek slimmer is georganiseerd zodat we continu kunnen leren en verbeteren op de voor Oktober belangrijke thema’s en voldoen aan de eisen vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Bovendien hebben we op diverse onderwerpen feedback van cliënten en naasten verzameld via PREZO meetkaarten, huiskamergesprekken, familieavonden en participatietafels en via Zorgkaart Nederland.

icon
Rapportcijfer 8,1
Zorgkaart Nederland

Op de website van Zorgkaart Nederland worden ervaring over zorg en dienstverlening gedeeld. Mensen die deze waardering lezen, kunnen een goede keuze maken voor dat wat bij hem of haar past. Het gemiddelde rapportcijfer dat in 2018 werd gegeven voor Oktober op Zorgkaart Nederland is een 8.1

icon
90% beveelt Oktober aan
Zorgkaart Nederland

Op de website van Zorgkaart Nederland is het mogelijk de waardering te lezen en eveneens per locatie het cijfer en het aanbevelingspercentage te bekijken. Van de mensen die een waardering achterlaten beveelt 90% onze organisatie aan.

icon
Rapportcijfer 8
Cliënten en hun naasten

In 2018 heeft Oktober een grootschalig imago-onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Oktober ervoor zorgt dat cliënten zich thuis voelen overal waar ze zorg ontvangen. We staan bekend als respectvol, deskundig, betrouwbaar en we leveren kwalitatief goede zorg. Cliënten en eerste contactpersonen beoordelen ons met een 8.0.

We horen graag
wat u van onze aanpak vindt.

Als er íets is wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. Zo krijgt u de zorg en ondersteuning die past bij wie u bent.