• Medezeggenschap en advies.

Samen kom je verder

Samenwerken betekent voor Oktober samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers, partners en onze medezeggenschap. Oktober hecht veel waarde aan de adviezen en inspraak van haar medezeggenschap.
Medezeggenschap bij Oktober

Onze cliëntenraden zijn onze gesprekspartners die ons helpen de zorg beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten. De cliëntmedezeggenschap bestaat uit lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. De cliëntenraden voor Thuiszorg en Dienstverlening Thuis zijn verdeeld over de lokale cliëntenraden. De participatietafels waarmee we in 2018 zijn gestart blijken een succesvolle formule waar de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt wordt georganiseerd. Ook worden tijdens deze bijeenkomsten mooie thema’s behandeld zoals levensvragen en zingeving.

De OR vertegenwoordigt de medewerkers binnen Oktober. Door mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over het ondernemingsbeleid en de belang van de medewerkers. In 2018 hebben we samen met de OR verder invulling gegeven aan het model van participatieve medezeggenschap en wordt door middel van zogenaamde kartrekkers per project de OR al vroeg betrokken. Dit resulteert uiteindelijk in het spoedig doorlopen van het besluitvormingsproces.

icon
7 CCR-adviezen
Cliëntenraad

Er werden zeven adviezen afgegeven door de centrale cliëntenraad aan de Raad van Bestuur.

icon
100 procent
Positief gehonoreerd

Waarbij leidend was dat de inhoud van de adviezen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg.

icon
4 adviezen
Ondernemingsraad

Er werden vier adviezen afgegeven door de ondernemingsraad aan de Raad van Bestuur.

icon
14 keer instemming
Ondernemingsraad

Er werd 14 keer instemming verleend door de OR aan een verzoek of plan van de Raad van Bestuur of management.

icon
100 procent gehonoreerd
Ondernemingsraad

Waarbij leidend was dat de inhoud van de adviezen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de organisatie.

Oprichting V-VAR

Oktober heeft in 2018 een Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (V-VAR) opgericht. Deze V-VAR is een kleine, compacte, groep, bestaande uit verpleegkundige en verzorgende professionals van diverse disciplines (verpleeghuiszorg, thuiszorg, GRZ, hospice).

De leden van de V-VAR staan in nauw contact met hun achterban. De V-VAR werkt op een innovatieve en lenige manier, namelijk met minimale vergaderdrang en door dicht bij de vloer op te halen wat er speelt.

We horen graag
wat u van onze aanpak vindt.

Als er íets is wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. Zo krijgt u de zorg en ondersteuning die past bij wie u bent.