• Medezeggenschap.

Samen kom je verder

Samenwerken betekent voor Oktober samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers, partners en onze medezeggenschap. Oktober hecht veel waarde aan de adviezen en inspraak van haar medezeggenschap.
Cliëntenraden

Onze cliëntenraden zijn onze gesprekspartners die ons helpen de zorg beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten. De cliëntmedezeggenschap bestaat uit lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. De cliëntenraden voor Wijkzorg en Dienstverlening Thuis zijn verdeeld over de lokale cliëntenraden. Het vormgeven van participatietafels werken blijkt een succesvolle formule waarmee we de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt wordt georganiseerd. Ook worden tijdens deze bijeenkomsten mooie thema’s behandeld zoals levensvragen en zingeving.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers binnen Oktober. Door mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over het ondernemingsbeleid en de belang van de medewerkers. Samen met de OR hebben we verdere invulling gegeven aan het model van participatieve medezeggenschap en wordt door middel van zogenaamde kartrekkers per project de OR al vroeg betrokken. Dit resulteert uiteindelijk in het spoedig doorlopen van het besluitvormingsproces.

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad

Oktober heeft in 2018 een Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (V-VAR) opgericht. Deze V-VAR is een kleine, compacte, groep, bestaande uit verpleegkundige en verzorgende professionals van diverse disciplines (verpleeghuiszorg, thuiszorg, GRZ, hospice). De leden van de V-VAR staan in nauw contact met hun achterban. De V-VAR werkt op een innovatieve en lenige manier, namelijk met minimale vergaderdrang en door dicht bij de vloer op te halen wat er speelt.