• Personeelssamenstelling.

Personeels- samenstelling 2018

Oktober kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers. We werken vanuit onze kernwaarden: Gepassioneerd, Persoonlijk en Samen. Vanuit passie en deskundigheid bieden wij ondersteuning aan de klant bij zorg en ondersteuningsvragen.
icon
Investeren in
maatwerk

Om ons voor te bereiden op de toekomst, waarin de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt, investeren we in het behouden en werven van voldoende deskundige medewerkers. Dit doen we door maatwerkoplossingen te zoeken, waarmee we zij-instromers en anders opgeleiden om- of bijscholen. Ook bieden we stageplaatsen aan waardoor we actief bouwen aan een lerende organisatie.

icon
Innovatief inspelen
op uitdagingen

Door te focussen op onderwerpen als vitaliteit, leren en ontwikkelen, veerkracht, eigen regie, betrokkenheid van huidige medewerkers en het ontzorgen van medewerkers door processen te optimaliseren willen wij op een innovatieve wijze inspelen op de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

icon
Samen staan we
sterk

Naast onze eigen arbeidsmarkt aanpak zetten we ons ook samen met collega organisaties uit de regio in om te zorgen voor voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Oktober participeert in het VVT platform met andere VV&T organisaties uit de regio Zuid-Oost Brabant. Bestuurders in het platform vinden elkaar in de visie dat, juist op deze problematieken gericht, samenhang aangebracht moet worden.

icon
1744
Medewerkers
icon
940
Vrijwilligers
icon
53
Stagiaires
icon
5,2%
Ziekteverzuim
icon
256
In dienst
icon
92
Doorstroom

Wanneer je ouder wordt,
verandert je leven.

Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.