• Personeelssamenstelling.

Personeels- samenstelling

Oktober kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers. We werken vanuit onze kernwaarden: Gepassioneerd, Persoonlijk en Samen. Vanuit passie en deskundigheid bieden wij ondersteuning aan de klant bij zorg en ondersteuningsvragen.

Uitdagingen het hoofd bieden

Aangezien de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt, investeren we in het behouden en werven van voldoende deskundige medewerkers. Dit doen we door maatwerkoplossingen te zoeken, waarmee we zij-instromers (Lefgozers) en anders opgeleiden om- of bijscholen. Ook bieden we stageplaatsen aan waardoor we actief bouwen aan een lerende organisatie. Door te focussen op onderwerpen als vitaliteit, leren en ontwikkelen, eigen regie, capaciteitsmanagement en procesoptimalisatie willen wij op een innovatieve wijze inspelen op de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Samen staan we sterk

Naast onze eigen arbeidsmarkt aanpak zetten we ons ook samen met collega organisaties uit de regio in om te zorgen voor voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Oktober participeert in het VVT platform met andere VV&T organisaties uit de regio Zuid-Oost Brabant. Bestuurders in het platform vinden elkaar in de visie dat, juist op deze problematieken gericht, samenhang aangebracht moet worden.