• Waardering medewerkers en vrijwilligers.

Aandacht voor onze medewerkers en vrijwilligers

Oktober kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers. We werken vanuit onze kernwaarden: Gepassioneerd, Persoonlijk en Samen. Vanuit passie en deskundigheid bieden wij ondersteuning aan de klant bij zorg en ondersteuningsvragen. In 2018 hebben we diverse bijeenkomsten en symposia georganiseerd voor onze medewerkers, vrijwilligers (en stakeholders). We zijn het jaar gestart met de nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast het Dag Mama theater met de dag van zorg, het symposium voor de 1e lijn in samenwerking met Pozob en uiteraard het personeelsfeest. Met 1300 medewerkers en vrijwilligers was dit een groot feest maar veel enthousiaste reacties nadien.

Verzamelen van informatie

In 2018 zijn we gestart met een nieuwe manier van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO): kort cyclisch en op frequente basis. Medewerkers zijn bevraagd op de thema’s vitaliteit, ondernemerschap en bevlogenheid. 667 medewerkers en vrijwilligers hebben de vragenlijst ingevuld.

De resultaten laten zien dat bij Oktober relatief veel bevlogen medewerkers werken die vitaliteit en ondernemerschap ervaren. De samenwerking en sfeer binnen het team en het contact met de cliënt wordt het meest gewaardeerd in het werk. Ook de mogelijkheden om te leren en ontwikkelen worden als positief ervaren.

icon
90 procent plezier
in hun werk

In het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat werd afgenomen in 2018 geeft 90 procent van de medewerkers en vrijwilligers aan plezier in hun werk te hebben.

icon
92 procent trots
op hun werk

In het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat werd afgenomen in 2018 geeft 92 procent van de medewerkers en vrijwilligers aan trots te zijn op het werk dat ze doen.

icon
Rapportcijfer 7,4
Imago-onderzoek

In het imago-onderzoek dat in 2018 is afgenomen geven medewerkers en vrijwilligers ons als rapportcijfer een 7.4.

We horen graag
wat u van onze aanpak vindt.

Als er íets is wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. Zo krijgt u de zorg en ondersteuning die past bij wie u bent.