• Waardering medewerkers en vrijwilligers.

Aandacht voor onze medewerkers en vrijwilligers

Oktober kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers. We werken vanuit onze kernwaarden: Gepassioneerd, Persoonlijk en Samen. Vanuit passie en deskundigheid bieden wij ondersteuning aan de klant bij zorg en ondersteuningsvragen.

Werkplezier onder de loep
Dialoogsessies

We hebben dialoogsessies georganiseerd met meerdere collega’s van Oktober om te kijken wat werkplezier betekent. Vragen hierbij waren: “Wat geeft jou werkplezier in je werk en wat kan Oktober daarbij voor jou betekenen?” Vanuit een positieve gedachte zijn we het brede begrip vanuit meerdere perspectieven binnen de dialoogkaart werkplezier gaan bekijken. Deze zogenaamde dialoogkaart is al goed gevuld, en we zijn op zoek naar meer input, ook binnen de perspectieven die we minder hebben besproken. In 2022 geven we hier dan ook een vervolg aan en gaan we in meerdere, kleine dialoogssessies in gesprek met collega’s.

Verzamelen van informatie
Tevredenheidsonderzoek

Eind 2021 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek en vrijwilligerstevredenheidsonderzoek afgenomen. 896 collega’s hebben deelgenomen aan het onderzoek. Cliënten en het werk zelf worden als meest aantrekkelijk ervaren. Communicatie en werkdruk zien we als grootste verbeterpunten. Momenteel vinden in teams gesprekken plaats over de scores en worden plannen voor het vervolg opgesteld om aan de slag te gaan met de genoemde verbeterpunten.