• Waardering medewerkers en vrijwilligers.

Aandacht voor onze medewerkers en vrijwilligers

Oktober kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers. We werken vanuit onze kernwaarden: Gepassioneerd, Persoonlijk en Samen. Vanuit passie en deskundigheid bieden wij ondersteuning aan de klant bij zorg en ondersteuningsvragen.

Verzamelen van informatie

Eind 2021 is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek en vrijwilligerstevredenheidsonderzoek afgenomen. 896 collega’s hebben deelgenomen aan het onderzoek. Cliënten en het werk zelf worden als meest aantrekkelijk ervaren.

Communicatie en werkdruk zien we als grootste verbeterpunten. Momenteel vinden in teams gesprekken plaats over de scores en worden plannen voor het vervolg opgesteld om aan de slag te gaan met de genoemde verbeterpunten.