• Cliëntenraad.

Cliëntenraad

Oktober heeft als zorgaanbieder een gesprekspartner die de kans biedt om de zorg en dienstverlening beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten: de cliëntenraad.

 

 

 1. Centrale Cliëntenraad
 2. Cliëntenraad Floriaan / Mariahof / Kempenland
 3. Cliëntenraad ’t Hofhuys / Kerkebogten
 4. Cliëntenraad De Hoevenakkers / ’t Laar
 5. Cliëntenraad Merefelt
 6. Cliëntenraad toekomstig Geriatrisch Revalidatie Centrum

Wat doen de cliëntenraden van Oktober?

Gemeenschappelijke belangen
Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke locatie kan een cliëntenraad instellen. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (2018). Cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies, namens de cliënten. Dat vinden we bij Oktober belangrijk, want de cliëntenraad is namelijk de enige partij binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten. Meer weten over wat onze cliëntenraden doen? Bekijk de nieuwsbrieven van onze cliëntenraden via onderstaande button.
Nieuwsbrieven cliëntenraden
Centrale Cliëntenraad
Alle lokale raden worden vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad. Vanuit elke lokale raad zitten er één of twee leden in de centrale raad. Deze vertegenwoordiging betekent dus dat alle kennis uit de lokale raden benut kan worden in de centrale raad. De centrale raad richt zich op het belang van onze cliënten op het niveau van de totale organisatie van Oktober. Dat houdt in dat in deze centrale raad gesproken wordt over allerlei beleidszaken, veranderingen en innovaties die onze doelgroep aangaan. Dit kan zijn:
 • Discussies over deze onderwerpen
 • Adviezen geven aan de raad van bestuur
 • Instemming geven voor bepaalde plannen en besluiten
 • Directe contacten, besprekingen met de raad van bestuur of managers
 • Frequent contact met de raad van toezicht

Kortom, de Centrale Cliëntenraad heeft een belangrijke, wettelijk gepositioneerde plaats. Maar misschien nog belangrijker dan dat, is dat zij zorgvuldig, gewetensvol en uiterst betrokken hun taken vervullen. Met maar één doel voor ogen: het beste voor onze cliënten.

De Centrale Cliëntenraad kent een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter en een van de leden. Alle cliëntenraden worden ondersteund door de ambtelijk secretaris. De samenstelling van de raad is als volgt:

Dhr. Jan Evers
Voorzitter Centrale Cliëntenraad
Mw. Marjan Huyskes
Vicevoorzitter Centrale Cliëntenraad
Dhr. Theo van den Bergh
Lid Centrale Cliëntenraad
Dhr. Jan van Limpt
Lid Centrale Cliëntenraad
Mw. Marion Heemskerk
Lid Centrale Cliëntenraad
Mw. Leny Westeijn
Ambtelijk Secretaris en contactpersoon
Lid worden?

Om deel te nemen in een cliëntenraad hoeft men niet gestudeerd te hebben. Maar de volgende algemene criteria worden aangehouden:

 1. U heeft direct ervaring en/of betrokkenheid met zorg- en dienstverlening
 2. U stelt het cliëntenbelang voorop
 3. U kunt onderscheid maken tussen eigen belang en cliëntbelang
 4. U bent gemotiveerd
 5. U kunt samenwerken
 6. U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie

Informatie

Wilt u meer informatie over de cliëntenraden of er deel van uitmaken? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Centrale Cliëntenraad via het e-mailadres l.westeijn@zorginoktober.nl

Wilt u in contact komen met één van de cliëntenraden, mail dan naar clientenraden@zorginoktober.nl

 

Wanneer je ouder wordt,
verandert je leven.

Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.