• Raad van bestuur

Koers bepalen, toetsen en bewaken Antwoord op maatschappelijke behoeften

De raad van bestuur bepaalt de koers van de organisatie, stelt het beleid op en toetst dit aan de maatschappelijke behoeften. Het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening, het vertegenwoordigen van Oktober en het geven van leiding behoren tevens tot het takenpakket van de raad van bestuur. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur bestaat uit:
member_img
Jessica Vogel
Raad van bestuur

Taken, bevoegdheden en verplichtingen

In het reglement raad van bestuur staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de raad beschreven.
Bekijk het reglement

Wilt u in contact komen
met de raad van bestuur?

De raad van bestuur is telefonisch bereikbaar via het bestuursbureau, op telefoonnummer (0497) 33 19 82 of per e-mail: secretariaatrvb@zorginoktober.nl