• Raad van toezicht.

Toezicht houden en adviseren

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en voorziet deze van adviezen. Oktober heeft een raad van toezicht die bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. De raad van toezicht streeft naar een pluriforme geografische samenstelling van haar leden, waarbij kwaliteit leidend is. Momenteel is de raad van toezicht als volgt samengesteld:
Mw. A.J.H. (Antoinette) Knoet - Michels
Voorzitter
Mw. E.J.M. (Eveline) Wouters
Vice-voorzitter
Dhr. P.J. (Peter) van den Broek
Lid
Dhr. J.L.R. (Jon) van Dijk
Lid
Mw. S.L.J.P. (Saskia) Velthuizen
Lid
Dhr. K.W.E. (Karel) Hulsewé
Lid

Taken, bevoegdheden en verplichtingen van de raad van toezicht

In het reglement raad van toezicht staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de raad beschreven. Binnen de raad van toezicht functioneert een remuneratiecommissie. De bespreking van de statuten, reglementen en conclusies staan in de vergaderingen centraal.
Bekijk het reglement

Wilt u in contact komen
met de raad van toezicht?

De raad van toezicht is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer (0497) 33 19 82 of per e-mail via secretariaatrvb@zorginoktober.nl.