• Stichting Steunfonds.

Wat doet Stichting Steunfonds?

De Stichting Steunfonds verwerft gelden voor projecten via donaties, fondsen en/of legaten en beheert deze gelden. Daarnaast adviseert de Stichting Steunfonds Oktober over de invulling van projecten en kent zij gelden toe.

De projecten komen ten goede aan het woon- en leefplezier van cliënten van Oktober. Deze stichting heeft een ANBI-status.

Activiteiten en jaarverantwoording

De activiteiten en jaarverantwoording van het Stichting Steunfonds zijn terug te vinden in de jaarverantwoording 2021.

Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Steunfonds Oktober bestaat uit mevrouw Jessica Vogel, mevrouw Anja van Lier en mevrouw Tonny de Groot.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Bestuurssecretariaat via telefoonnummer (0497) 331982 of per e-mail: secretariaatrvb@zorginoktober.nl

Wilt u doneren?

Wilt u een gift doen die ten goede komt aan onze cliënten? Dat kan!
Op rekeningnummer NL77 RABO 0143 4412 99 ten name van Stichting Steunfonds Oktober. Waarvoor alvast hartelijke dank.

Wanneer je ouder wordt,
verandert je leven.

Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.