• Algemene voorwaarden.

Uw rechten en plichten en die van Oktober

Hieronder vindt u een link naar onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Oktober en regelen uw rechten en uw plichten en die van Oktober.

De Algemene Voorwaarden (Wlz) bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo, dan gelden de Algemene voorwaarden Wmo.

Wettelijke afspraken

Is de Wet Zorg en Dwang bij u van toepassing?

Oktober houdt zich aan deze wettelijke afspraken. Aanvullende informatie over de Wet Zorg en Dwang en uw rechtspositie kunt u terugvinden op de volgende sites:
Een voorbeeld van een zorgverleningsovereenkomst (Wlz) en een dienstverleningsovereenkomst (Wmo) kunt u hieronder terugvinden.

Wanneer je ouder wordt,
verandert je leven.

Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.