• Algemene voorwaarden.

Uw rechten en plichten en die van Oktober

In de tabbladen hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Oktober en regelen uw rechten en uw plichten en die van Oktober.
2021
2022
Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden (Wlz) bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo, dan gelden de Algemene voorwaarden Wmo.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en Bijzondere modules wijzigen per 1 januari 2022. Dit gebeurt op aangeven van onze branchevereniging Actiz. Bestaande cliënten worden hierover per brief geïnformeerd. Nieuw is ook de Bijzondere Module Wet zorg en dwang (Wzd).

Wettelijke afspraken

Is de Wet Zorg en Dwang bij u van toepassing?

Oktober houdt zich aan deze wettelijke afspraken. Aanvullende informatie over de Wet Zorg en Dwang en uw rechtspositie kunt u terugvinden op de volgende sites:
Voorbeelden

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Een voorbeeld van een zorgverleningsovereenkomst (Wlz) en een dienstverleningsovereenkomst (Wmo) kunt u hieronder terugvinden.

Wanneer je ouder wordt,
verandert je leven.

Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.