• Disclaimer.

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Oktober. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze website zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Oktober is niet aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of andere aan deze gekoppelde websites, dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade.

Oktober behoudt zich het recht te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van de website te wijzigen, te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Daarnaast behoudt Oktober zich voorts het recht, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

De volledige inhoud van deze website is eigendom van Oktober en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U mag de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. Het is verboden de inhoud te wijzigen of verder te verspreiden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Oktober.
De inhoud mag ook niet voor andere doeleinden worden gekopieerd of gebruikt.

Het Nederlands recht is van toepassing.