• Jaardocumenten.

Terugkijken en vooruitblikken

Bij Oktober publiceren we verschillende jaardocumenten. Allereerst is er het jaarverslag, waarin we terugblikken op de grote thema’s van het voorgaande jaar en vooruitblikken naar het volgende jaar. Een kwaliteitsplan geeft aan welke activiteiten Oktober onderneemt om de kwaliteit van zorg te borgen en te verbeteren.

Een kwaliteitsverslag blikt terug op de kwaliteitscijfers van het voorgaande jaar. Daarnaast publiceert Oktober ook een jaarrekening, waarin de financiële balans wordt opgemaakt van het voorgaande jaar.

Jaarverslagen
Jaarrekeningen
Kwaliteitsdocumenten
Terugblikken op de grote thema's

Oktober publiceert om het jaar een jaarverslag. In het jaarverslag kijken we terug op de grote thema’s van het voorgaande jaar en blikken we vooruit naar het komende jaar.

Borgen en verbeteren van kwaliteit van zorg

Een kwaliteitsplan geeft aan welke activiteiten Oktober onderneemt om de kwaliteit van zorg te borgen en te verbeteren. Een kwaliteitsverslag blikt terug op de kwaliteitscijfers van het voorgaande jaar.