• Geriatrische revalidatie.

Samen werken we aan uw revalidatie en herstel.

Een mensenleven kan door een ongeluk of ziekte totaal veranderen. Dagelijkse bezigheden zijn dan opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Bij Oktober gaat u samen met een professioneel en ervaren revalidatieteam aan de slag om uw leven in uw eigen omgeving weer zo snel en zo zelfstandig mogelijk op te pakken.
Bekijk de brochure

Voor wie?

Oktober biedt geriatrische revalidatie aan kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie na een opname in een ziekenhuis of na doorverwijzing van de huisarts. We streven samen naar een zo kort mogelijk verblijf bij Oktober, zodat de revalidant zo snel mogelijk het leven thuis weer op kan pakken. Door onze uitgebreide ervaring weten wij welke revalidatievorm of wijze van revalideren past bij een bepaalde ziekte of beperking.

Start van de revalidatie

Tijdens een startgesprek maken we kennis met elkaar, stemmen we verwachtingen af en bespreken we de revalidatiedoelen. We stellen zo snel mogelijk samen een behandelplan op. Het behandelplan is gebaseerd op medische informatie, maar ook op wat de revalidant en diens naasten belangrijk vinden. In het behandelplan wordt een voorlopige ontslagdatum genoemd en de revalidatiedoelen waaraan de revalidant gaat werken.

De revalidatie staat centraal

De revalidatie staat altijd centraal. Vanaf dag één is het actief werken aan herstel en ontslag. Alle activiteiten zijn erop gericht om de revalidant zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren. Het hoofddoel is het (opnieuw) aanleren en oefenen van alle zaken die de revalidant moet kunnen om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Dagelijkse handelingen zijn allemaal kansen om te oefenen.

Naasten spelen een actieve rol

Wij vinden het belangrijk dat naasten ook een actieve rol spelen en betrokken zijn bij de revalidatie. Ook thuis gaat de revalidatie immers vaak nog door. Dan is het  fijn als naasten op de hoogte zijn van de revalidatiedoelen en de revalidant daarbij kunnen ondersteunen.

 

Bezoek tijdens de revalidatie

Iedere revalidant heeft een weekprogramma met daarin verschillende groeps- en individuele therapieën die aansluiten bij de revalidatiedoelen en mogelijkheden. De samenstelling van de therapieën is voor elke revalidant verschillend. Het is van belang dat bezoek rekening houdt met dit programma. Bij individuele therapieën kunnen naasten meekijken, bij groepstherapieën is dit in overleg mogelijk, maar vragen we u om dit vooraf even af te stemmen in verband met mogelijke drukte.

Ontslag

We werken samen naar het ontslag toe. Het revalidatieteam bespreekt regelmatig de voortgang op de revalidatiedoelen. Voorafgaand aan een overleg stemmen we de stand van zaken af met de revalidant en eventueel met een betrokken naaste. Zo is voor de revalidant en voor het team duidelijk wat er nog nodig is om op zo kort mogelijke termijn met ontslag naar huis te kunnen gaan. Het revalidatieteam bepaalt uw
definitieve ontslagdatum op basis van hun professionele inschatting.

Vergoedingen en kosten

Wanneer in het ziekenhuis of door een specialist ouderengeneeskunde is vastgesteld dat u geriatrische revalidatie nodig heeft, worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt dan alleen het eigen risico dat u voor dat jaar nog heeft openstaan. Voor meer informatie over de kosten, kunt u contact opnemen met uw
zorgverzekeraar.

Revalidatie die niet volgt op een ziekenhuisopname en/of die niet gericht is op terugkeer naar de thuissituatie wordt gefinancierd via de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u dat nodig heeft voor uw herstel dan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, waaronder uw inkomen en huishouden, stelt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uw eigen bijdrage per maand vast.

Huisregels

Bij Oktober verblijven, leven en werken veel mensen met elkaar. Daarom is het nuttig om afspraken te maken. Een respectvolle bejegening naar elkaar staat bij Oktober hoog in het vaandel, want daar heeft iedereen recht op. In samen-werking met de cliëntenraad zijn op een democratische manier “huisregels” tot stand gekomen. Deze afspraken geven helderheid over wat men binnen Oktober over en weer van elkaar mag verwachten. De huisregels van Oktober vindt u hier.

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only