• Geriatrische revalidatie.

Revalidatie werken aan uw herstel.

Een mensenleven kan door een ongeluk of ziekte totaal veranderen. Dagelijkse bezigheden zijn dan opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Samen met een professioneel en ervaren team gaat u met revalidatie en herstel aan de slag om uw leven weer op te pakken.
Bekijk de folder

Revalideren

Alle activiteiten staan in het teken van revalidatie en herstel en zijn erop gericht om u zo snel mogelijk, op een verantwoorde manier, weer zelfstandig te laten functioneren. Hoofddoel is het (opnieuw) aanleren en oefenen van alle zaken die u moet kunnen om zelfstandig thuis te kunnen wonen. De revalidatie moet zoveel mogelijk aansluiten op uw mogelijkheden en wensen.

Zelfverzekerd thuis

Daarnaast vinden wij het van belang dat uw naasten ook een actieve rol vervullen in het revalidatieproces. Als u weer thuis bent, bent u meestal nog niet klaar met revalideren. Daar gaat het revalidatieproces door en ook daarin kunnen wij u ondersteunen. Als blijkt dat terugkeer naar huis niet meer haalbaar is wordt er samen met u naar een andere passende woonomgeving gezocht. Alle revalidanten verblijven kortdurend bij ons. Zo snel mogelijk na uw opname wordt uw ontslagdatum bepaald.

Wat mag u van ons verwachten

Als u komt revalideren stellen we samen met u binnen 5 tot 7 werkdagen een behandelplan op. U neemt bij voorkeur samen met een familielid deel aan dit overleg. Het behandelplan is gebaseerd op medische informatie uit het ziekenhuis maar ook op wat u en uw naasten belangrijk vinden. Een snelle start van de behandeling is belangrijk. Daarom begint u meteen met verschillende therapieën zoals fysiotherapie, logopedie of ergotherapie.

Vergoedingen en kosten

Voor meer informatie over de kosten, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Revalidatie die niet volgt op een ziekenhuisopname en/of die niet gericht is op terugkeer naar de thuissituatie wordt gefinancierd via de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u dat nodig heeft voor uw herstel dan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, waaronder uw inkomen en huishouden, stelt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uw eigen bijdrage per maand vast.

"Wat ik erg prettig vond was de wijze waarop er écht naar mij geluisterd werd."

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg.

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.

Of het nu gaat om hulp in het huishouden of intensieve verpleging. Bij je thuis of in één van onze huizen. Wij bieden je de ondersteuning en zorg die je helpt om ouder te worden op een manier die bij je past. En dat doen we op de Kempische manier, met oprechte interesse en zonder aannames.