• Cliëntenraden.

De stem van de cliënten.

Bij Oktober vinden we het belangrijk dat we ook vanuit de cliënten horen als iets beter kan. Een cliëntenraad draagt hier aan bij. Ook als u thuiszorg ontvangt bent u van harte welkom om deel te nemen aan de cliëntenraad of uw mening te delen.
Invloed
op het beleid van Oktober

Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke locatie kan een cliëntenraad instellen. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies, namens de cliënten. Dat vinden we bij Oktober belangrijk, want de cliëntenraad is namelijk de enige partij binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten.

Belangen
van cliënten behartigen

Het behartigen van de gemeenschappelijke behoeftes en meningen van cliënten is het belangrijkste doel van de cliëntenraad. Daarom is het voor de raden belangrijk om te weten wat de cliënten belangrijk vinden: wat hebben zij nodig om hun leven te kunnen leiden zoals zij dat willen? Wanneer vinden zij hun leven zinvol? En van daaruit adviseert de cliëntenraad over ontwikkelingen in de instelling.

Adviseren
raad van bestuur en het management

Een van de bevoegdheden van de cliëntenraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur en het management van Oktober. Algemene plannen en besluiten die de cliënten heel direct raken, kunnen pas ingaan nadat de cliëntenraad daarmee heeft ingestemd. Het recht op informatie garandeert dat de cliëntenraad op de hoogte wordt gehouden en vroegtijdig bij ontwikkelingen betrokken wordt.

Medezeggeschap voor cliënten

Oktober heeft 6 cliëntenraden

 • Centrale Cliëntenraad
 • Cliëntenraad Floriaan / Mariahof
 • Cliëntenraad ’t Hofhuys / Kerkebogten
 • Cliëntenraad De Hoevenakkers
 • Cliëntenraad Merefelt
 • Cliëntenraad toekomstig Geriatrisch Revalidatie Centrum

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van leden uit alle andere cliëntenraden.

Advies

Waar geeft de cliëntenraad advies over?

 • De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie
 • Het benoemen van de manager op lokaal niveau

Het verzwaarde advies wat de cliëntenraad heeft betreft:

 • Voedingsaangelegenheden lokaal
 • Algemeen lokaal beleid op gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, ontspanningsactiviteiten
 • Kwaliteit van zorg
 • Vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen
Altijd dichtbij

Hoe komt u in contact met de cliëntenraad?

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad?
Ambtelijk secretaris en contactpersoon: mevrouw Leny Westeijn, l.westeijn@zorginoktober.nl

Wilt u in contact komen met één van de cliëntenraden, mail dan naar clientenraden@zorginoktober.nl

De cliëntenraad van iedere regio heeft contact met de achterban middels:

 • Verslagen/nieuwsberichten
 • Bekendheid leden
 • Deelnemen aan activiteiten
 • Familieavonden
 • Jaarvergaderingen

Wilt u meer informatie ontvangen?Stel uw vraag hier en wij nemen contact met u op.

Ik wil ...

  Versturen

   Versturen

    Inschrijven

    We helpen u graag die extra stap verder.

    Zoek
    Generic filters
    Exact matches only

    Jouw verhaal, onze zorg.

    Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.

    Of het nu gaat om hulp in het huishouden of intensieve verpleging. Bij je thuis of in één van onze huizen. Wij bieden je de ondersteuning en zorg die je helpt om ouder te worden op een manier die bij je past. En dat doen we op de Kempische manier, met oprechte interesse en zonder aannames.