• Uw kosten en vergoedingen.

Een overzicht van kosten en vergoedingen

Er zijn ontzettend veel regelingen en vergoedingen binnen de zorg. We helpen u graag op weg binnen de mogelijkheden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten en vergoedingen en kunt u linkjes vinden naar andere belangrijke websites. Prijzen van bijvoorbeeld maaltijden, de klussendienst of een abonnement op een vereniging vindt u in onze prijslijst.
Prijslijst 2022 thuiswonenden
(Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning, zoals dagbesteding, hulpmiddelen (zoals een rolstoel) of hulp bij het huishouden. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Vanuit de Wmo kunt u soms (extra) hulp van Oktober vergoed krijgen,

Lees meer informatie:

(Wlz)

Wet langdurige zorg

Iedereen die blijvend en voortdurend zorg, ondersteuning of toezicht nodig heeft, kan dit krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz).  Om Wlz-zorg te krijgen is een indicatie nodig. Met een Wlz-indicatie kunt u zorg ontvangen van Oktober, die vergoed wordt vanuit de Wlz.

U kunt een aanvraag doen voor zorg vanuit de Wlz via het Centrum Indicatiestelling Zorg. Natuurlijk helpen we u hier graag bij. Uw wijkverpleegkundige of zorgtrajectbegeleider kan ook een aanvraag voor u doen.

(Zvw)

Zorgverzekeringswet

Iedereen in Nederland heeft een zorgverzekering. Vanuit de zorgverzekering kan wijkzorg vergoed worden, als de zorgvraag niet passend is bij de Wlz of de Wmo. De wijkverpleegkundige bepaalt of u recht heeft op zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en welke zorg noodzakelijk is. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage en ook betaalt u geen eigen risico voor wijkzorg vanuit de Zvw.

Voor meer informatie kunt u altijd een gesprek aanvragen met een van onze wijkverpleegkundigen via de Servicedesk van Oktober.

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg.

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.

Of het nu gaat om hulp in het huishouden of intensieve verpleging. Bij je thuis of in één van onze huizen. Wij bieden je de ondersteuning en zorg die je helpt om ouder te worden op een manier die bij je past. En dat doen we op de Kempische manier, met oprechte interesse en zonder aannames.