• Uw kosten en vergoedingen.

Een overzicht van kosten en vergoedingen

Er zijn ontzettend veel regelingen en vergoedingen binnen de zorg. We helpen u graag op weg binnen de mogelijkheden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten en vergoedingen en kunt u linkjes vinden naar andere belangrijke websites. Prijzen van bijvoorbeeld maaltijden, de klussendienst of een abonnement op een vereniging vindt u in onze prijslijst.
(Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers.

Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Vanuit de Wmo kunt u soms (extra) hulp van Oktober vergoed krijgen.

Meer informatie:

(Wlz)

Wet langdurige zorg

Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. Voor die zorg in een zorginstelling hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de Wet langdurige zorg (Wlz). Om Wlz-zorg te krijgen is een indicatie nodig. Met een Wlz-indicatie kunt u zorg ontvangen van Oktober, die vergoed wordt vanuit de Wlz.

Voor geïndiceerde wijkverpleging is geen eigen risico en/of eigen bijdrage verschuldigd. Extra zorg is tegen betaling ook mogelijk.

Volwassenen die van de Wlz gebruik maken, betalen een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Meer informatie:

(CAK)

Centraal Administratiekantoor

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo. De rekening stuurt zij naar onze cliënten die in één van onze woonzorgcentra verblijven of zorg aan huis krijgen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen van de cliënt.

Daarnaast verzorgt het CAK de tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij hebben.

Voor meer informatie over het CAK, kunt u terecht op www.hetcak.nl of neem (gratis) telefonisch contact op met het CAK via 0800-1925.

 

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg.

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.

Of het nu gaat om hulp in het huishouden of intensieve verpleging. Bij je thuis of in één van onze huizen. Wij bieden je de ondersteuning en zorg die je helpt om ouder te worden op een manier die bij je past. En dat doen we op de Kempische manier, met oprechte interesse en zonder aannames.