• Thuiszorg op maat.

Uw verhaal, onze passende zorg.

Samen zorgen we voor goede zorg voor u. We luisteren, overleggen en leggen vast welke zorg en ondersteuning bij uw leven past. Zo is het duidelijk wat u kan verwachten van ons en weten wij waar we u mee kunnen helpen.
Neem contact op
Zorgleefplan

In een zorgleefplan beschrijven we wat u zelf kunt en wilt doen én wat niet. We gaan dus uit van uw mogelijkheden. Tijdens uw eerste dag bij ons, worden afspraken gemaakt over welke zorg de mantelzorg (door bv. familie) op zich neemt en welke zorg door ons wordt overgenomen. Samen met u, uw familie of (wettelijke) vertegenwoordiger maken we afspraken over de zorg die u krijgt en waarom u die zorgt ontvangt.

Zorgprofiel

In een zorgprofiel staat waar u hulp bij nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij het tandenpoetsen of aankleden of hulp bij het naar een activiteit/vereniging gaan. Daarnaast geeft het zorgprofiel aan welke soort zorg en begeleiding u mag verwachten. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert dit zorgprofiel voor u. Voor meer informatie over zorgprofielen kunt u contact opnemen met Zorgadvies van Oktober. Wanneer duidelijk wordt dat u meer/speciale zorg nodig heeft dan op grond van uw indicatie mogelijk is, vragen wij in dat geval ‘Extra Zorg’ voor u aan. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld een toeslag. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Zorginstituut Nederland: www.zorginstituutnederland.nl.

Zorgovereenkomst

Bij Oktober sluiten we met u een zorgovereenkomst af. In deze overeenkomst zijn uw rechten en plichten vastgelegd. Maar ook de rechten en plichten van Oktober zijn vastgelegd, dus van alle medewerkers van de stichting die zorg aan u verlenen. De overeenkomst gaat in op de eerste dag dat u bij ons verblijft. U of uw vertegenwoordiger ontvangt voor uw eerste dag een zorgovereenkomst. Zo kunt u vooraf al de inhoud van de zorgovereenkomst lezen. Op uw eerste dag bij ons wordt de ondertekende zorgovereenkomst aan ons overhandigd.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Wet Langdurige Zorg

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie)? Dan kunt u voor ondersteuning bij het regelen van uw zorg en het maken van afspraken hierover terecht bij Zorgbelang Brabant.

Meer informatie vindt u in de folder onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz of neem contact op met de Servicedesk.

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg.

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.

Of het nu gaat om hulp in het huishouden of intensieve verpleging. Bij je thuis of in één van onze huizen. Wij bieden je de ondersteuning en zorg die je helpt om ouder te worden op een manier die bij je past. En dat doen we op de Kempische manier, met oprechte interesse en zonder aannames.