• Het verhaal van Clemens en Hilde .

Werken in team vastgoed bij Oktober: waar houd je je dan mee bezig? Hilde (adviseur vastgoed) en Clemens (projectmanager vastgoed) vertellen je er graag meer over!

Clemens: “In mijn functie houd ik me bezig met grotere verbouwingen en nieuwbouwprojecten. Denk aan de verbouwing bij Mariahof en de nieuwe huiskamers bij Floriaan. Nu ben ik ook bezig met de Slimme Wijk en alles wat zich op het terrein van Kempenland afspeelt. Als projectmanager werk je samen met partijen om uiteindelijk het gebouw te realiseren wat gevraagd wordt. We proberen met alle partijen een goed gebouw neer te zetten. Je hebt dan te maken met onderwerpen als kwaliteit, wensen vanuit zorg, planning en budget, maar ook contacten met stakeholders. Het zijn veel verschillende aspecten bij elkaar. Hilde adviseert me bij deze projecten.”

Hilde: “Als adviseur houd ik me bezig met ondersteunen bij het strategisch vastgoedplan, het ontwerp van de Slimme Wijk, de vastgoedcomponent van leven in vrijheid en veiligheid en verduurzaming. Mij kun je zien als de schakel tussen zorg en vastgoed: hoe kun je de vraag van de zorgmedewerkers vertalen naar vastgoed? Ook ben ik de linking pin in financiën. Naast Clemens en ik is er nog een coördinator vastgoed (Marcel) die zich bezighoudt met het onderhoud en beheer van bestaande panden. En een projectleider (Mark) die zich bezighoudt met begeleiding van bouwprojecten, verduurzaming van vastgoed, brandveiligheid en onderhoud en beheer. We zijn samen een heel leuk en deskundig team.”

Van Zorg naar Leven

Clemens: “In gebouwontwerpen waar we mee bezig zijn, nemen we het gedachtegoed Van Zorg naar Leven (lees hier meer over Van Zorg naar Leven) zeker mee. We denken bijvoorbeeld na over of iets een goede oplossing is in het kader van leven in vrijheid en veiligheid. Denk aan de gangenstructuur.”

Hilde: “Je neemt het gedachtegoed overal in mee. Hoe kunnen bewoners regie houden op hun eigen leven? We denken na over belevingsaspecten of hoe bewoners meer bewegingsvrijheid krijgen en over dingen die bewoners kunnen doen terwijl ze een rondje lopen in het gebouw. Maar we denken ook na over wat familieparticipatie betekent voor de bedrijfsvoering. Zie je dan iets terug in het gebouw?”

Werken bij Oktober

Hilde: “Ik heb een warm en hartelijk ontvangst gehad. Elke collega is bereid om je te helpen. Ik ervaar hier echt een gevoel van gelijkwaardigheid. Ik vind het leuk om te werken in de ouderenzorg. Dat is toch wat anders dan de gehandicaptenzorg en het onderwijs wat ik heb gedaan. Ouderen bevinden zich in een andere fase van het leven. Ik vind het heel interessant om na te denken over hoe het grotere geheel eruitziet. De maatschappelijke opgave die we met z’n allen hebben. We zijn als verpleeghuis echt onderdeel van een gemeenschap. Hoe kun je mensen met hulp thuis goed blijven ondersteunen? Wat hebben ze nodig om een prettig leven te kunnen leiden?

Clemens: “Een belangrijke drijfveer voor mezelf is het maatschappelijke probleem. De vergrijzing waardoor er meer ouderen met dementie komen en tegelijkertijd weinig personeel. Hoe gaan we dat als maatschappij oplossen? Hoe kun je daar met gebouwen en de omgeving aan bijdragen? Daar zijn we nu bijvoorbeeld mee bezig in de Slimme Wijk. We denken hier in oplossingen en heel toekomstgericht. Ik vind het fijn om hier te werken. Er zijn korte lijntjes met het management en het is een overzichtelijke organisatie.”