Contact
A
A
A
Inloggen medewerkers
Werken bij Oktober Inloggen medewerkers
Contact
A
A
A
  • Zorg op maat

We gaan uit van uw mogelijkheden.

Thuis doet u nog van alles zelf, als u bij ons komt wonen, nemen we dat niet zomaar van u over. We kijken we goed naar wat u zelf kunt en wilt doen en wat niet. We gaan dus uit van uw mogelijkheden.
Samen zorgen we voor zorg

Zorgleefplan

In het zorgleefplan beschrijven we wat u wel zelf kunt en wilt doen en wat niet. We gaan hierbij uit van uw mogelijkheden.

Tijdens uw eerste dag bij ons, worden afspraken gemaakt over welke zorg uw familie of vrienden op zich nemen en welke zorg overgenomen wordt door ons. Samen met u, uw familie en vrienden maken we afspraken over de zorg die u krijgt en wat wij daarmee willen bereiken.

Deze afspraken zijn voor u altijd in te zien via het elektronisch cliëntdossier. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘cliëntportaal‘.

Zorgindicaties

Zorgprofiel

In een zorgprofiel staat waar u hulp bij nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij het tandenpoetsen of aankleden of hulp bij het naar een activiteit of vereniging gaan. Daarnaast geeft het zorgprofiel aan welke soort zorg en begeleiding u mag verwachten.

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert dit zorgprofiel voor u. Wanneer duidelijk wordt dat u meer of speciale zorg nodig heeft dan op grond van uw indicatie mogelijk is, vragen wij in dat geval ‘Extra Zorg’ voor u aan. Dit kan mogelijk bestaan uit een toeslag, meerzorg of extra kosten thuis. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Zorginstituut Nederland.

Voor meer informatie over zorgprofielen bezoekt u de pagina ‘zorg aanvragen’.

Uw rechten en plichten vastgelegd

Zorgovereenkomst

Oktober sluit met u, als bewoner, een zorgovereenkomst af. In deze overeenkomst zijn uw rechten en plichten vastgelegd. Ook worden de rechten en plichten van Oktober vastgelegd, dus van alle medewerkers van de stichting die zorg aan u verlenen.

De overeenkomst gaat in op de eerste dag dat u bij ons verblijft. U of uw vertegenwoordiger ontvangt voor uw eerste dag een zorgovereenkomst. Zo kunt u vooraf al de inhoud van de zorgovereenkomst lezen. Op uw eerste dag bij ons wordt de ondertekende zorgovereenkomst aan ons overhandigd.

U kunt de overeenkomst en de algemene voorwaarden ook vooraf hier bekijken.

Wet langdurige zorg

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie)? Dan kunt u voor ondersteuning bij het regelen van uw zorg en het maken van afspraken hierover terecht bij Zorgbelang Brabant. Meer informatie vindt u in de folder onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz of neem contact op met één van onze medewerkers van onze afdeling Zorgadvies via het contactformulier.

Tussen indicatie en passende zorg

Overbruggingszorg

Wanneer een indicatie voor verblijf is aangevraagd/afgegeven, maar er op dat moment geen passend zorgaanbod is, kunt u in sommige gevallen overbruggingszorg ontvangen. Neem voor meer informatie over overbruggingszorg contact met ons op via de Servicedesk.

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.

Of het nu gaat om hulp in het huishouden of intensieve verpleging. Bij je thuis of in één van onze huizen. Wij bieden je de ondersteuning en zorg die je helpt om ouder te worden op een manier die bij je past. En dat doen we op de Kempische manier, met oprechte interesse en zonder aannames.

naar boven