• Cliëntenraden.

De stem van de cliënten.

Bij Oktober vinden we het belangrijk dat we ook vanuit de cliënten horen als iets beter kan. Een cliëntenraad draagt hier aan bij. Ook als u thuiszorg ontvangt bent u van harte welkom om deel te nemen aan de cliëntenraad of uw mening te delen.
Invloed
op het beleid van Oktober

Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorgaanbieder behartigt. Elke zorgaanbieder moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap cliënten. Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies, namens de cliënt. Dat vinden we bij Oktober belangrijk, want de cliëntenraad is namelijk de enige partij binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten.

Belangen
van cliënten behartigen

De zeggenschap van cliënten in de zorg is het belangrijkste doel van de cliëntenraad. Daarom is het belangrijk te weten wat de cliënten die vertegenwoordigt worden belangrijk vinden: wat hebben zij nodig om hun leven te kunnen leiden zoals zij dat willen? Wanneer vinden zij hun leven zinvol? En van daaruit adviseert de cliëntenraad over ontwikkelingen in de instelling.

Adviseren
Raad van Bestuur

Een van de bevoegdheden van de cliëntenraad is het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van de Oktober Voor beslissingen die cliënten heel direct raken, heeft de cliëntenraad verzwaard advies. Het recht op informatie garandeert dat de cliëntenraad op de hoogte wordt gehouden.

Medezeggeschap voor cliënten

Oktober heeft 5 cliëntenraden

 • Centrale Cliëntenraad
 • Cliëntenraad Floriaan / Mariahof
 • Cliëntenraad ‘ t Hofhuys / Kerkebogten
 • Cliëntenraad De Hoevenakkers
 • Cliëntenraad Merefelt

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van leden uit alle andere cliëntenraden.

Advies

Waarover adviseert de cliëntenraad?

 • De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie
 • Het benoemen van de manager op lokaal niveau

Het verzwaarde advies wat de cliëntenraad heeft betreft:

 • Voedingsaangelegenheden lokaal
 • Algemeen lokaal beleid op gebied van veiligheid, gezondheid, hygiene, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, ontspanningsactiviteiten
 • Kwaliteit van zorg
 • Vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen
Bereikbaarheid cliëntenraden

Hoe komt u in contact?

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor een van de cliëntenraden?

Neem dan contact op met de Centrale Cliëntenraad via het secretariaat Raad van Bestuur, via het e-mailadres secretariaatrvb@rszk.nl

De cliëntenraad van iedere regio heeft contact met de achterban middels:

 • Verslagen/nieuwsberichten
 • Bekendheid leden
 • Deelnemen aan activiteiten
 • Familieavonden
 • Jaarvergaderingen

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg

Mijn zorg

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.