• Uw kosten en vergoedingen.

Wat betaalt u zelf? En wat wordt er vergoed?

Financieringsstromen, vergoedingen, eigen bijdrage; hoe zit het eigenlijk precies? Hier vindt u informatie over de financiële zaken die komen kijken bij verblijf in één van onze huizen.
Prijslijst 2022 intramuraal
Wet landurige zorg (Wlz)

Langdurige zorg

Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. Voor die zorg in een zorginstelling hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de Wet langdurige zorg (Wlz). Om Wlz-zorg te krijgen is een indicatie nodig. Met een Wlz-indicatie kunt u zorg ontvangen vanuit Oktober, die vergoed wordt vanuit de Wlz. Extra zorg is tegen betaling ook mogelijk.

Volwassenen die van de Wlz gebruik maken, betalen een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers.

Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Vanuit de Wmo kunt u soms (extra) hulp van Oktober vergoed krijgen.

Centraal Administratiekantoor (CAK)

Wie berekent uw eigen bijdrage?

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo. De rekening stuurt zij naar onze cliënten die in één van onze woonzorgcentra verblijven of zorg aan huis krijgen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen van de cliënt.

Daarnaast verzorgt het CAK de tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij hebben.

Voor meer informatie over het CAK, kunt u terecht op www.hetcak.nl of neem (gratis) telefonisch contact op met het CAK via (0800) 1925.

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.