• Zorg aanvragen

Kunt u wel wat hulp gebruiken?

Wanneer u overweegt om in een verpleeghuis te gaan wonen, komen er veel vragen op u af. Op deze pagina vindt u meer informatie over indicaties en over de verschillende verblijfsvormen die wij binnen Oktober bieden. Kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem contact op met onze Servicedesk.
Verschillende soorten verblijf

Breed aanbod bij Oktober

Oktober heeft een breed aanbod aan verpleeghuizen verspreid over de Kempen, Waalre en Veldhoven. Binnen Oktober worden verschillende typen verblijf aangeboden:

Om voor deze zorg in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig, ook wel zorgindicatie genoemd.

Wet langdurige zorg

Indicatie aanvragen

Indicaties voor de langdurige zorg worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven en worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ bepaalt op basis van uw zorgbehoefte wat het best passende zorgprofiel is. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van uw zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg.

Een indicatieaanvraag wordt altijd gedaan in samenwerking met uw huisarts of behandelend arts vanuit het ziekenhuis. Vanaf het moment dat de aanvraag bij het CIZ is ingediend mogen zij er 6 weken over doen om een besluit af te geven. In deze folder van het CIZ vindt u meer informatie over het aanvragen van een indicatie.

Klik hier voor een filmpje over de aanvraagprocedure voor de ‘Wet langdurige Zorg’ (WLZ).

Er kunnen verschillende indicaties worden afgegeven

Zorgprofielen

Het zorgprofiel wordt benoemd in de bevestiging van het CIZ die u thuis ontvangt.

Zorgprofiel 5 “Beschermd wonen met intensieve dementiezorg”. Deze indicatie krijgt u wanneer de diagnose dementie bij u op de voorgrond staat en u gebaat bent bij gespecialiseerde dementiezorg.

Zorgprofiel 6 “Beschermd wonen met intensieve verpleging en verzorging”. Deze indicatie krijgt u als somatische (lichamelijke) zorg meer op de voorgrond staat en daarvoor afgestemde verpleging en verzorging nodig is.

Zorgprofiel 9B. Deze indicatie wordt afgegeven wanneer terugkeer naar huis na een revalidatieperiode niet meer mogelijk is. Vaak is er sprake van een langdurige revalidatie in een lagere intensiteit dan bij een DBC (zie hieronder). De indicatie is een vervolg op uw ziekenhuisopname of als u al een (andere) Wet langdurige zorg indicatie heeft en revalidatie nodig heeft.

Eerstelijnsverblijf. Deze indicatie wordt aangevraagd door uw huisarts of behandelend arts. De indicatie is bedoeld voor als u tijdelijk niet thuis kunt wonen. Meer informatie vindt u op de pagina Eerstelijnsverblijf.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een financieringsvorm voor de Geriatrische Revalidatiezorg. GRZ kan alleen na een ziekenhuisopname worden ingezet. Een DBC wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekering. De duur van een DBC is maximaal 120 dagen tenzij de revalidatiedoelen eerder bereikt zijn.

Wet zorg en dwang (Wzd) Soms kunnen mensen met dementie moeilijk inschatten wat goed voor ze is en welke zorg- en ondersteuning ze nodig hebben. Zij kunnen dan een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Oktober helpt u bij het maken van keuzes over de zorgverlening en wonen in het verpleeghuis. We houden hierbij rekening met veiligheid en kwaliteit van leven. En houden ons aan de Wet zorg en dwang (Wzd).

Beschermd wonen voor mensen met dementie kan bij Oktober op een open of besloten afdeling. Een besloten afdeling kan aan de orde komen om uw veiligheid of die van uw naasten te garanderen. Het CIZ beoordeelt of u bereid bent te verhuizen naar een verpleeghuis of dat u zich hiertegen verzet. Voor verhuizing naar het verpleeghuis kan een Wzd-machtiging* nodig zijn. Dit regelt het CIZ samen met u en Oktober.

* Wzd-machtiging: Een Besluit tot opname en Verblijf of een Rechterlijke Machtiging

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u hier.

Wet Langdurige Zorg

Eigen bijdrage

Daarnaast is een eigen bijdrage via de Wet langdurige zorg verplicht. De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. Indien u meer informatie over de eigen bijdrage en de hoogte daarvan wilt weten, kunt u contact opnemen met het CAK.

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.