• Zorg aanvragen.

Kunt u wel wat hulp gebruiken?

Wanneer u of uw naaste overweegt om in een verzorg- of verpleeghuis te gaan wonen, komen er veel vragen op u af. Op deze pagina vindt u meer informatie over indicaties en over de verschillende verblijfsvormen die wij binnen Oktober bieden. Kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem contact op met onze Servicedesk.
Verschillende soorten verblijf

Breed aanbod bij Oktober

Oktober heeft een breed aanbod aan verzorgings- en verpleeghuizen verspreid over de Kempen. Binnen Oktober worden verschillende typen verblijf aangeboden:

Om voor deze zorg in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig, ook wel zorgindicatie genoemd.

Wet langdurige zorg

Indicatie aanvragen

Indicaties voor de langdurige zorg worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven en worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ bepaalt op basis van uw zorgbehoefte wat het best passende zorgprofiel is. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van uw zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg.

Een indicatieaanvraag wordt altijd gedaan in samenwerking met uw huisarts of behandelend arts vanuit het ziekenhuis. Vanaf het moment dat de aanvraag bij het CIZ is ingediend mogen zij er 6 weken over doen om een besluit af te geven. In deze folder van het CIZ vindt u meer informatie over het aanvragen van een indicatie.

Klik hier voor een filmpje over de aanvraagprocedure voor de ‘Wet langdurige Zorg’ (WLZ).

Er kunnen verschillende indicaties worden afgegeven

Zorgprofielen

Het zorgprofiel wordt benoemd in de bevestiging van het CIZ die u thuis ontvangt.

Zorgprofiel 4 “Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging”. Met een ZZP 4 komt u in aanmerking voor het verzorgingshuis.

Zorgprofiel 5 “Beschermd wonen met intensieve dementiezorg”. Deze indicatie krijgt u wanneer de diagnose dementie bij u op de voorgrond staat en u gebaat bent bij gespecialiseerde dementiezorg.

Zorgprofiel 6 “Beschermd wonen met intensieve verpleging en verzorging”. Deze indicatie krijgt u als somatische (lichamelijke) zorg meer op de voorgrond staat en daarvoor afgestemde verpleging en verzorging nodig is.

Zorgprofiel 9B. Deze indicatie wordt afgegeven wanneer terugkeer naar huis na een revalidatieperiode niet meer mogelijk is. Vaak is er sprake van een langdurige revalidatie in een lagere intensiteit dan bij een DBC (zie hieronder). De indicatie is een vervolg op uw ziekenhuisopname of als u al een (andere) Wet langdurige zorg indicatie heeft en revalidatie nodig heeft.

Eerstelijnsverblijf. Deze indicatie wordt aangevraagd door uw huisarts of behandelend arts. De indicatie is bedoeld voor als u tijdelijk niet thuis kunt wonen. Meer informatie vindt u op de pagina Eerstelijnsverblijf.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een financieringsvorm voor de Geriatrische Revalidatiezorg. GRZ kan alleen na een ziekenhuisopname worden ingezet. Een DBC wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekering. De duur van een DBC is maximaal 120 dagen tenzij de revalidatiedoelen eerder bereikt zijn.

Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Wanneer u of uw naaste door de ziekte niet meer goed georiënteerd is in tijd en plaats, kan wonen op een zogenaamde gesloten afdeling aan de orde komen. Dit is om uw veiligheid of die van uw naaste te garanderen. Het CIZ toetst of u in aanmerking komt voor deze wet. Op onze gesloten afdelingen is het dus nodig dat deze wet van toepassing is.

Benodigde indicaties

Huizen van Oktober

Kempenland Kortdurend verblijf voor lichamelijke en dementiezorg Eerstelijnsverblijf
Langdurig verblijf dementie in instelling ZP 4
Langdurig verblijf voor lichamelijke zorg in instelling ZP 4
Mariahof Langdurig verblijf dementie in instelling ZP 4
Kerkebogten Kortdurend verblijf somatiek Eerstelijnsverblijf
Langdurig verblijf dementie in gesloten instelling ZP 5 met Wet BOPZ
Langdurig verblijf somatische aandoening in instelling ZP 6
Merefelt Geriatrische Revalidatiezorg DBC of ZP 9b
Langdurig verblijf dementie in gesloten instelling ZP 5 met BOPZ
Langdurig verblijf somatische aandoening in instelling ZP 6
Hospicezorg Eerstelijnsverblijf
Floriaan Geriatrische Revalidatiezorg DBC of ZP 9b
Langdurig verblijf dementie in gesloten instelling ZP 5 met BOPZ
Langdurig verblijf somatische aandoening in instelling ZP 6
De Hoevenakkers Langdurig verblijf dementie in instelling ZP 4
ZP 5
Langdurig verblijf dementie in gesloten instelling ZP 5 met BOPZ
’t Hofhuys Langdurig verblijf dementie in gesloten instelling ZP 5 met BOPZ
Langdurig verblijf somatische aandoening in instelling ZP 6
Leuskenhei Langdurig verblijf dementie in gesloten instelling ZP 5 met BOPZ
Langdurig verblijf somatische aandoening in instelling ZP 6
Rundgraafpark Langdurig verblijf dementie op basis van huren ZP 4

 

Wet Langdurige Zorg

Eigen bijdrage

Daarnaast is een eigen bijdrage via de Wet langdurige zorg verplicht. De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. Indien u meer informatie over de eigen bijdrage en de hoogte daarvan wilt weten, kunt u contact opnemen met het CAK.

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.