• Zorgteam en behandelaars.

Zorgen doen we samen Wie zijn er betrokken bij uw zorg?

De behandeling en verzorging van onze cliënten wordt gedaan door een team van zorgprofessionals. Bij de intake bekijken we welke expertise nodig is in uw situatie. Soms werken er leerlingen en stagiaires op een afdeling.
Zorgen doen we samen

Het zorgteam

 • De Helpende (Plus) verzorgt cliënten die minder complexe zorg nodig hebben. Naast persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden, zorgt deze medewerker, samen met de Groepsassistent zorg met verblijf, voor het eten en drinken voor cliënten en biedt hierbij indien nodig hulp.
 • De verzorging van cliënten die complexe zorg nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een wondpomp of injecties zijn taken Verzorgende IG. Maar deze medewerker helpt ook bij de persoonlijke verzorging van cliënten zoals douchen en steunkousen aantrekken. Verder verstrekt de Verzorgende IG medicijnen. Hij of zij rapporteert over de geboden zorg en vervangt indien nodig de Eerst Verantwoordelijke Cliëntbegeleider.
 • De Coördinerend Verzorgende is de eerste contactpersoon voor de cliënt en familie/mantelzorgers. Alle wensen kunnen met deze medewerker besproken worden. Hij of zij is tevens aanwezig als u opgenomen wordt. De Coördinerend Verzorgende weet alles over de zorg van de cliënt, loopt mee met de visite van de specialist ouderengeneeskunde en is ook aanwezig bij het overleg met de behandelaars. De coördinatie van de zorg, wat gaat over welke medewerker welke cliënt verzorgt, is ook een taak van de Coördinerend Verzorgende.
 • De teamleider geeft leiding aan de zorgmedewerkers van de zorgeenheid. Hij of zij is verantwoordelijk voor de zorg. Daarnaast maakt de teamleider de dienstroosters waarbij hij of zij ervoor zorgt dat 24 uur per dag de juiste deskundigheid aanwezig is. Eventuele klachten kunnen in eerste instantie met de teamleider worden besproken.
Alle expertise in huis

Behandelaars

 • De ergotherapeut richt zich op praktische problemen die u heeft bij het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten door bijvoorbeeld een ziekte, beperking of handicap. Het doel is om, via trainingen en/of advies, uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten. Bijvoorbeeld bij het verzorgen, lopen, het huishouden, hobby’s of praten.
 • Wanneer u klachten krijgt en bewegen niet meer zo vanzelfsprekend is, kunt u terecht bij de fysiotherapeut. De behandeling kan ertoe bijdragen dat uw klachten verminderen of voorkomen worden en functies in stand worden gehouden of worden verbeterd.
  De behandelingen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld massage, algemene conditietraining en advies voor orthopedische hulpmiddelen.
 • Heeft u problemen bij het spreken of slikken? Of met taal, uw stem of uw gehoor? Dan kan de logopedist u helpen. Naar aanleiding van uw hulpvraag onderzoekt de logopedist de mogelijkheden en meest geschikte oplossing voor u.
 • Herkent u één van de veel voorkomende voedingsproblemen waar u op oudere leeftijd mee te maken kunt krijgen? Bijvoorbeeld gewichtstoename of darmproblemen? Dan kan één van de diëtisten behulpzaam zijn bij het samenstellen of aanpassen van uw voeding, want goede voeding is wel zo belangrijk voor uw gezondheid.
 • Merkt u de laatste tijd veranderingen in het dagelijks functioneren, bij uzelf of bij uw naaste? Veranderingen in gedrag, stemming of ten aanzien van het geheugen? Dan kan de psycholoog u en uw naaste ondersteuning en adviezen bieden.
Specialisme

Extra zorg

 • De specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in de kennis en ervaring op het gebied van chronische gezondheidsklachten bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Met als doel om uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden.
 • De verpleegkundig specialist is een ervaren HBO-verpleegkundige die een aanvullende opleiding heeft gevolgd om zelfstandig bevoegd te worden als medisch behandelaar. Een verpleegkundig specialist ziet/onderzoekt zelfstandig bewoners en cliënten en mag zelf diagnosticeren, behandelen en medicatie voorschrijven. De verpleegkundig specialist neemt hierbij taken over van de specialist ouderengeneeskunde en is het eerste aanspreekpunt op een afdeling/woning als het gaat om medisch-verpleegkundige vragen voor cliënten, hun families en het zorgteam.
  Bij Oktober wordt er op verschillende locaties gewerkt met een verpleegkundig specialist.
 • In principe beheert een cliënt zelf zijn medicatie. In het verpleeghuis wordt de medicijnverstrekking uitgevoerd door de apotheker die in opdracht van Oktober de medicatie verstrekt. De medicijnen worden in de AWBZ vergoed.
 • Woont u in het verzorgingshuis dan wordt de medicatie door uw eigen apotheker in ‘zakjes’ verstrekt (GDS: Geneesmidddelen Doseer Systeem). De kosten voor de medicatie worden door de apotheker bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.
 • De Zorgadviseur denkt met u mee indien er vragen zijn qua zorginzet, plaatsingen op een wachtlijst en overbruggingszorg tot overhuizing.
 • De maatschappelijk werkende is gespecialiseerd in aanvragen voor mentorschap en bewindvoering.

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.