Ook in de toekomst moet de wijkzorg beschikbaar en betaalbaar blijven in regio de Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre. Door de vergrijzing is er steeds meer vraag naar zorg bij mensen thuis. Tegelijkertijd zijn er steeds minder zorgmedewerkers beschikbaar om deze zorg te leveren. Om de zorg voor mensen thuis zo goed mogelijk te organiseren, gaan Oktober en ZuidZorg de krachten bundelen in de wijk.
Eerder berichtten wij over het voornemen om de wijkzorgactiviteiten van Oktober over te dragen naar collega-organisatie ZuidZorg. In de afgelopen weken liepen er medezeggenschapstrajecten bij zowel Oktober als Zuidzorg. De ondernemingsraad en cliëntenraad raadpleegde hun achterban en de Raad van Toezicht onderzocht het voorgenomen besluit. Vorige week hebben zij hun goedkeuring gegeven om de gekozen route voort te zetten. Dat wil zeggen dat de wijkzorgactiviteiten van Oktober gefaseerd overgedragen gaan worden naar ZuidZorg. Dit besluit is onderdeel van het voornemen om de samenwerking tussen ZuidZorg en Oktober stevig te intensiveren.

 

De wijkteams van Oktober gaan eind 2022 / begin 2023 over naar ZuidZorg

De medewerkers van de wijkteams van Oktober komen in dienst van ZuidZorg. De teams stappen gefaseerd over op drie momenten. De planning is als volgt:

  • Teams van Bladel en Reusel komen in dienst bij ZuidZorg op 1 december 2022.
  • Teams van Veldhoven en Aalst-Waalre komen in dienst bij ZuidZorg op 1 januari 2023.
  • Teams van Eersel en Bergeijk komen in dienst bij ZuidZorg op 1 februari 2023.

Cliënten kunnen zorg overdragen naar ZuidZorg
Veel cliënten zullen ook mee overgaan naar ZuidZorg. Een cliënt heeft hierin wel de keuze welke zorgaanbieder hij of zij kiest. Als een cliënt akkoord gaat dat hij of zij zorg via ZuidZorg gaat ontvangen, dan blijft de cliënt de zorg ontvangen zoals hij of zij deze gewend is. Ook de alarmering blijft mogelijk via ZuidZorg voor cliënten die daar gebruik van maken. Wel kunnen er naast de bekende gezichten ook nieuwe zorgprofessionals zorg komen verlenen en dragen zij allen kleding van ZuidZorg.

Beschikbaar en betaalbaar houden van zorg in onze regio
Door de vergrijzing neemt de zorg voor mensen thuis toe en staat gigantisch onder druk. Dat merken we in het hier en nu al en de druk neemt de komende jaren alleen maar toe. Om dit probleem in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Samen met ZuidZorg willen we intensief samenwerken op het gebied van de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en Volledig Pakket Thuis (VPT). En organiseren we de zorg voor kwetsbare ouderen thuis in het netwerk. Voor de wijkzorg specifiek zijn er verschillende scenario’s onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor een overname van de wijkzorgactiviteiten door ZuidZorg. Door de activiteiten in onze regio zo veel mogelijk te bundelen bij één organisatie, kan de wijkzorg efficiënter georganiseerd worden. Collega’s van kleinere teams kunnen terugvallen op een groter team, bijvoorbeeld bij vakantie of verzuim. Routes kunnen slimmer worden ingedeeld en er is schaalvoordeel te behalen voor de organisatie, zodat het ook financieel haalbaar blijft.

 

Zie ook het bericht van ZuidZorg:

Samen krachten bundelen met Oktober (zuidzorg.nl)